Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie.

Zduplikowałem moduł odpowiedzialny za wybieranie przy zamówieniu czy klient chce paragon i fakturę. Chciałem go zduplikować jako osobny moduł aby dodać jeszcze opcję wyboru Wniosku NFZ. Co zrobiłem aby zduplikować moduł:

- Dodałem "2" do nazwy folderu oraz wszystkich plików które znajdują się w katalogu modułu (nie wliczając katalogów).
- Wyedytowałem odpowiednio wszystkie pliki zduplikowanego stylu np. główny plik php:

 

<?php


if (!defined('_PS_VERSION_'))
  exit;


class twParagonFaktura2 extends Module {
  
  const _PARAGON_FAKTURA2_ = 'tw_paragonfaktura2';
  
  public static $documentType2 = array();
  
  public function __construct() {
    
    $this->name = 'twparagonfaktura2';
    $this->tab = 'billing_invoicing'; // front_office_features'; //
    $this->version = '1.0';
    $this->author = 'Tomek Witek';
    
    $this->need_instance = 0;
    $this->bootstrap = true;
    
    parent::__construct();
    
    self::$documentType = array('Yes' => $this->l('Yes'),
                  'No' => $this->l('No')
                  );
    
    $this->displayName = $this->l('Receipt or invoice?');
    $this->description = $this->l('The module allows you to choose the type of document confirming the purchase of goods (receipt or invoice)');
    
    $this->ps_versions_compliancy = array('min' => '1.6', 'max' => _PS_VERSION_);
    
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- __construct()
  
  
  public function addOverride($classname) {
    if ( version_compare(_PS_VERSION_, '1.6.1.0', '<') ) {
      return parent::addOverride($classname);
    } else {
      return true;
    }
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- addOverride()

  
  public function install() {
    reset(self::$documentType);
    
    $sql = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS`'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'` (
        `id_cart` int(11) NOT NULL,
        `document_type` ENUM(\''.implode("','", array_keys(self::$documentType) ).'\') NOT NULL DEFAULT \''.key(self::$documentType).'\',
        PRIMARY KEY(`id_cart`)
      ) ENGINE='._MYSQL_ENGINE_.' DEFAULT CHARSET=UTF8;';
    
    return( parent::install() &&
        $this->registerHook('displayShoppingCartFooter') &&
        $this->registerHook('displayReceiptInvoiceExtra') &&
        $this->registerHook('displayOrderDetail') &&
        $this->registerHook('displayAdminOrder') &&
        $this->registerHook('displayAdminOrderExtra') &&
        $this->registerHook('actionGetExtraMailTemplateVars') &&
        Configuration::updateValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', key(self::$documentType)) &&
        Db::getInstance()->execute($sql)
    );
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- install()
  
  
  public function removeOverride($classname) {
    if ( version_compare(_PS_VERSION_, '1.6.1.0', '<') ) {
      return parent::removeOverride($classname);
    } else {
      return true;
    }
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- removeOverride()

  
  public function uninstall() {
    $sql = 'DROP TABLE IF EXISTS `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'`;';
    
    return( parent::uninstall() &&
        $this->unregisterHook('displayShoppingCartFooter') &&
        $this->unregisterHook('displayReceiptInvoiceExtra') &&
        $this->unregisterHook('displayOrderDetail') &&
        $this->unregisterHook('displayAdminOrder') &&
        $this->unregisterHook('displayAdminOrderExtra') &&
        $this->unregisterHook('actionGetExtraMailTemplateVars') &&
        Configuration::deleteByName('TW_PARAGON_FAKTURA2') &&
        Db::getInstance()->execute($sql)
    );
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- uninstall()
  
  
  public function getContent() {
    if (Tools::isSubmit('submitSaveConfiguration')) {
      Configuration::updateValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', Tools::getValue('TW_PARAGON_FAKTURA2'));
    }
    return $this->renderConfigForm();
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- getContent()
  
  
  public function renderConfigForm() {
    $fields_form = array(
      'form' => array(
        'legend' => array(
          'title' => $this->l('Configuration'),
          'icon' => 'icon-cogs'
        ),
        'input' => array(
          array(
            'type' => 'select',
            'label' => $this->l('Default document'),
            'name' => 'TW_PARAGON_FAKTURA2',
            'desc' => $this->l('Set the default document confirming the purchase of goods'),
            'options' => array(
              'query' => $this->getDocumentTypes(),             
              'id' => 'id_option',
              'name' => 'name'
            ),
          ),
        ),
      'submit' => array(
        'title' => $this->l('Save'),
        )
      ),
    );

    $helper = new HelperForm();
    $helper->show_toolbar = false;
    $helper->table = $this->name;
    $lang = new Language((int)Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'));
    $helper->default_form_language = $lang->id;
    $helper->module = $this;
    $helper->allow_employee_form_lang = Configuration::get('PS_BO_ALLOW_EMPLOYEE_FORM_LANG') ? Configuration::get('PS_BO_ALLOW_EMPLOYEE_FORM_LANG') : 0;
    $helper->identifier = $this->identifier;
    $helper->submit_action = 'submitSaveConfiguration';
    $helper->currentIndex = $this->context->link->getAdminLink('AdminModules', false).'&configure='.$this->name.'&tab_module='.$this->tab.'&module_name='.$this->name;
    $helper->token = Tools::getAdminTokenLite('AdminModules');
    
    $helper->tpl_vars = array(
      'fields_value' => array(
        'TW_PARAGON_FAKTURA2' => Tools::getValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', Configuration::get('TW_PARAGON_FAKTURA2')),
      ),
      'languages' => $this->context->controller->getLanguages(),
      'id_language' => $this->context->language->id
    );

    return $helper->generateForm(array($fields_form));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _renderConfigForm()
  
  
  public function getDocumentTypes() {
    $options = array();
    foreach( self::$documentType as $docType => $docName ) {
      $options[] = array( 'id_option' => $docType, 'name' => $docName );
    }
    return $options;
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getDocumentTypes()
    
  
  public function getCurrentDocumentType($id_cart) {
    $sql = 'SELECT `document_type` FROM `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'` WHERE `id_cart`='.$id_cart.';';

    $currentDocument = Db::getInstance()->getValue($sql);
    return ( array_key_exists($currentDocument, self::$documentType) ? $currentDocument : 'unknow' );
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getCurrentDocumentType()
  
    
  public function getCurrentDocumentName($currentDocument, $unknow = 'unknow' ) {
    return ( array_key_exists($currentDocument, self::$documentType) ? self::$documentType[$currentDocument] : $unknow );
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getCurrentDocumentName()
  
  
  public function _prepareHook() {
    
    $this->context->controller->addCSS(($this->_path).'views/css/twparagonfaktura2.css', 'all');
    $this->context->controller->addJS(($this->_path).'views/js/twparagonfaktura2.js');

    // --------------------------- dodaje rekord jezeli nie istnieje (z domyslnym typem dokumentu - klient nie wybral rodzaju dokumentu)
    // --------------------------- dla danego koszyka (id_cart) zostanie wykonane tylko JEDEN RAZ!
    $sql = 'INSERT IGNORE INTO `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'`
        (`id_cart`, `document_type`)
        VALUES ('.$this->context->cart->id.', "'.Configuration::get('TW_PARAGON_FAKTURA2').'" )';
    Db::getInstance()->execute($sql);
    
    // --------------------------- odczytuje biezacy typ dokumentu, typ dokumentu moze byc inny niz po dodaniu rekordu
    // --------------------------- np po ponownym wejscu do koszyka - klient wczesniej zmienil typ dokumentu,
    // --------------------------- zobacz paragonfaktuta2.js, ajax2.php
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
    
    $this->smarty->assign(array(
      'documentType' => self::$documentType,
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'id_cart' => $this->context->cart->id,
    ));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _prepareHook()
  
  
  public function hookdisplayReceiptInvoiceExtra($params) {
    $this->_prepareHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/paragonfaktura2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookdisplayReceiptInvoiceExtra()
  
  
  public function hookDisplayShoppingCartFooter($params){
    $this->_prepareHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/paragonfaktura2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayShoppingCartFooter()
  
  
  public function hookDisplayOrderDetail($params) {
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($params['order']->id_cart);
    
    if ($currentDocument == 'unknow')
      return false;
    
    $this->smarty->assign(array(
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'currentDocumentTranslate' => $this->getCurrentDocumentName($currentDocument),
    ));
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/order_detail2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayOrderDetail()
  
  
  public function _prepareAdminHook() {
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
    $this->smarty->assign(array(
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'currentDocumentTranslate' => $this->getCurrentDocumentName($currentDocument),
    ));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _prepareAdminHook()
  
  
  public function hookDisplayAdminOrder($params) {
    $this->_prepareAdminHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/admin/admin_orders2.tpl');
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayAdminOrder()
  
  
  public function hookDisplayAdminOrderExtra($params) {
    $this->_prepareAdminHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/admin/admin_orders2.tpl');
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayAdminOrderExtra()
  
  
  public function hookActionGetExtraMailTemplateVars($params) {
    if ($params['template'] == 'order_conf' || $params['template'] == 'new_order') {
      $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
      $params['extra_template_vars']['{receipt_invoice}'] = $this->getCurrentDocumentName($currentDocument, '');
    }
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookActionGetExtraMailTemplateVars()
    
  
  
 
}

Wszytko na pierwszy rzut oka powinno działać jednak gdy wybieram przy zamówieniu 1 pole (Paragon czy Faktura) to pod zarówno 1 jak i 2 polem na raz wyświetlają się błędy o uaktualnieniu i błędzie co skutkuje tym że 2 pole nie zmienia się po zakończeniu zamówienia (pozostaje domyslne - takie jakie jest ustawione w opcjach modułu) W bazie danych SQL tak samo widnieje tylko opcja domyślna, nie zmieniona.

Gdzie robię błąd ?

 

1.png

twparagonfaktura2.zip

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
11 godzin temu, endriu107 napisał:

Za pewne zapis odbywa się ajaxem więc musisz jeszcze zmienić nazwy id/klas w tpl i js, taka pierwsza myśl bez sprawdzania kodu.

Właśnie we wszystkich plikach pozmieniałem te klasy. Sprawdziłem jeszcze plik .js i tam pozmieniałem twparagonfaktura na twparagonfaktura2:

$(document).ready(function(){
  $('#paragonfaktura2_select').change(function(){
    
    $('.paragonfaktura2_status').removeClass('show-status');
    $('#paragonfaktura2_loader').addClass('loading-animate');
    
    var docType = $('#paragonfaktura2_select').val();
    $.ajax({
      type: "post",
      url: baseDir+'/modules/twparagonfaktura2/ajax2.php',
      dataType : 'json',
      data: { docType: docType },
      
      complete: function() {
        $('#paragonfaktura2_loader').removeClass('loading-animate');
      },
      
      success: function(response) {
        if (response.status == 'success') {
          $('.paragonfaktura2_status.success').addClass('show-status');
        } else {
          $('.paragonfaktura2_status.error').addClass('show-status');
        }
      }
    })
  })
});

Jednak tyle co udało się zmienić to to co widać w załączniku, czyli nie pojawia się już "Uaktualnione" ale sam "Błąd" i dalej nic się nie zmienia.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się • Podobna zawartość

  • Przez Actuna
   Świeża instalacja w wersji 1.6.1.20, włączony multisklep, php5.6 (opcjonalnie mogę wyżej tylko na 7.0, 7.1),
   domyślny szablon, dwa języki PL, EN.
   Objaw: Po instalacji np modułu dowolnego (np: Block CMS, Blok informacji kontaktowych, Blok Lubie to na FB, )
   w administratorze ładnie mogę po zmieniać treści, ustawienia ...
   Pierwsze wejście na stronę sklepu -> wszystko pojawia się poprawnie, 
   ale jak dam odśwież ekran, to pojawiają się domyślne teksty ... i tak z każdym modułem,
   raz j=na jakiś czad odświeżania pojawią się prawidłowe treści.
   Po zmianie danych w modułu, kolejne odświeżenie strony jest prawidłowe, kolejne już nie ...
   Co próbowałem:
   1 - wyłączenie cache = brak problemu
   2 - przebudowanie cache z poziomu administratora = pierwsze wejście prawidłowe, kolejne z nieprawidłową wartością
   3 - ręczne usunięcie plików cache = pierwsze wejście prawidłowe, kolejne z nieprawidłową wartością
   4 - od instalowanie modułu, ponowna instalacja i konfiguracja = pierwsze wejście prawidłowe, kolejne z nieprawidłową wartością
    
   Jakiś cyrk ... mam problem z różnymi modułami, skończyły mi się pomysły gdzie może być problem.
    
   W ramach podejścia nie standardowego zauważyłem, że edycja plików *.tpl danego modułu w katalogu szablony sklepu, 
   taka jak dodanie pustej linii, spacji i zapisanie pliku, rozwiązuje problem do czasu kolejnej zmiany w danych danego modułu.
   (cache włączone).
   Powyższe rozwiązanie traktuje jako obejście problemu, a nie jego rozwiązanie,
   prawdopodobnie problem jest błachy. 
  • Przez AnkaW
   Witam
   Ponownie natknęłam się na problem z którym nijak nie wiem co począć. Z zewnętrznej aplikacji chcę ściągnąć dane na temat produktu. Oczywiście uwierzytelniam się itd.
   Mam /api/products/{id_produktu} ale:
   - cena jaką mi przesyła jest jakaś całkiem absurdalna, na pewno nie jest to aktualna cena,
   - nie mogę odczytać przyjaznego linku do produktu.
   Co robię nie tak albo gdzie to w ogóle mogę zmienić aby mi się wysyłały poprawne dane? Szukałam ale chyba jako początkującą mnie to przerasta:(
   pozdrawiam
   Anka
  • Przez AnkaW
   Cześć
   Wybaczcie początkującej ale mam pewnie banalny problem jednak jakoś nie mogę znaleźć rozwiązania.
   Zaczęłam budować własny moduł. Działanie modułu polega na wypełnieniu pół formularza, przejściu dalej, kolejny widok i na podstawie poprzedniego formularza wyświetlam kolejny formularz, i tak do czwartego kroku finalnego gdzie na podstawie ostatniego formularza wyświetlam produkty i mogę je dodać do koszyka.
   To moja pierwsza próba z samodzielnym pisaniem modułu przepraszam więc za może błahe pytanie.
   Jak przejść w obrębie tego modułu między kolejnymi widokami?
   Mam zrobiony kontroler w controllers/front o nazwie widok1.php do tego mam views/templates/front pliki skladak.tpl (to takie główne opakowanie) i widok1.tpl. W skladak.tpl mam include widok1.tpl zrobiony. I jak teraz przejść dalej do kolejnych widoków? Wiem że jestem może głupia blondynka ale nie mogę do tego dojść.
   Anka
  • Przez miro87
   Zlecę napisanie modułu importującego produkty i kategorie z hurtowni pfconcept.com do świeżo postawionego sklepu na silniku presta.
   Hurtownia udostępnia pliki XML, z których trzeba pobierać wybrane elementy.
   Więcej informacji i szczegółowy opis zlecenia podeślę po kontakcie na priv.
  • Przez Mr_DiPi
   Na Prestashop addons pojawił się oficjalny oczywiście płatny moduł mający dostosowywać Prestashop do wymagań wynikających z RODO.
    
   Czy jest tu na forum ktoś bliżej zapoznany z tą tematyką, czy ten moduł autentycznie wystarczy?
    
   Może ktoś go testował?
    
   Albo jak planujecie się dostosować do RODO? 
 • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Aktywni użytkownicy

  Nikt jeszcze nie otrzymał reputacji w tym tygodniu.

 • Statystyki forum

  • Tematów
   7606
  • Postów
   36671
×