Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie.

Zduplikowałem moduł odpowiedzialny za wybieranie przy zamówieniu czy klient chce paragon i fakturę. Chciałem go zduplikować jako osobny moduł aby dodać jeszcze opcję wyboru Wniosku NFZ. Co zrobiłem aby zduplikować moduł:

- Dodałem "2" do nazwy folderu oraz wszystkich plików które znajdują się w katalogu modułu (nie wliczając katalogów).
- Wyedytowałem odpowiednio wszystkie pliki zduplikowanego stylu np. główny plik php:

 

<?php


if (!defined('_PS_VERSION_'))
  exit;


class twParagonFaktura2 extends Module {
  
  const _PARAGON_FAKTURA2_ = 'tw_paragonfaktura2';
  
  public static $documentType2 = array();
  
  public function __construct() {
    
    $this->name = 'twparagonfaktura2';
    $this->tab = 'billing_invoicing'; // front_office_features'; //
    $this->version = '1.0';
    $this->author = 'Tomek Witek';
    
    $this->need_instance = 0;
    $this->bootstrap = true;
    
    parent::__construct();
    
    self::$documentType = array('Yes' => $this->l('Yes'),
                  'No' => $this->l('No')
                  );
    
    $this->displayName = $this->l('Receipt or invoice?');
    $this->description = $this->l('The module allows you to choose the type of document confirming the purchase of goods (receipt or invoice)');
    
    $this->ps_versions_compliancy = array('min' => '1.6', 'max' => _PS_VERSION_);
    
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- __construct()
  
  
  public function addOverride($classname) {
    if ( version_compare(_PS_VERSION_, '1.6.1.0', '<') ) {
      return parent::addOverride($classname);
    } else {
      return true;
    }
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- addOverride()

  
  public function install() {
    reset(self::$documentType);
    
    $sql = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS`'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'` (
        `id_cart` int(11) NOT NULL,
        `document_type` ENUM(\''.implode("','", array_keys(self::$documentType) ).'\') NOT NULL DEFAULT \''.key(self::$documentType).'\',
        PRIMARY KEY(`id_cart`)
      ) ENGINE='._MYSQL_ENGINE_.' DEFAULT CHARSET=UTF8;';
    
    return( parent::install() &&
        $this->registerHook('displayShoppingCartFooter') &&
        $this->registerHook('displayReceiptInvoiceExtra') &&
        $this->registerHook('displayOrderDetail') &&
        $this->registerHook('displayAdminOrder') &&
        $this->registerHook('displayAdminOrderExtra') &&
        $this->registerHook('actionGetExtraMailTemplateVars') &&
        Configuration::updateValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', key(self::$documentType)) &&
        Db::getInstance()->execute($sql)
    );
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- install()
  
  
  public function removeOverride($classname) {
    if ( version_compare(_PS_VERSION_, '1.6.1.0', '<') ) {
      return parent::removeOverride($classname);
    } else {
      return true;
    }
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- removeOverride()

  
  public function uninstall() {
    $sql = 'DROP TABLE IF EXISTS `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'`;';
    
    return( parent::uninstall() &&
        $this->unregisterHook('displayShoppingCartFooter') &&
        $this->unregisterHook('displayReceiptInvoiceExtra') &&
        $this->unregisterHook('displayOrderDetail') &&
        $this->unregisterHook('displayAdminOrder') &&
        $this->unregisterHook('displayAdminOrderExtra') &&
        $this->unregisterHook('actionGetExtraMailTemplateVars') &&
        Configuration::deleteByName('TW_PARAGON_FAKTURA2') &&
        Db::getInstance()->execute($sql)
    );
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- uninstall()
  
  
  public function getContent() {
    if (Tools::isSubmit('submitSaveConfiguration')) {
      Configuration::updateValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', Tools::getValue('TW_PARAGON_FAKTURA2'));
    }
    return $this->renderConfigForm();
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- getContent()
  
  
  public function renderConfigForm() {
    $fields_form = array(
      'form' => array(
        'legend' => array(
          'title' => $this->l('Configuration'),
          'icon' => 'icon-cogs'
        ),
        'input' => array(
          array(
            'type' => 'select',
            'label' => $this->l('Default document'),
            'name' => 'TW_PARAGON_FAKTURA2',
            'desc' => $this->l('Set the default document confirming the purchase of goods'),
            'options' => array(
              'query' => $this->getDocumentTypes(),             
              'id' => 'id_option',
              'name' => 'name'
            ),
          ),
        ),
      'submit' => array(
        'title' => $this->l('Save'),
        )
      ),
    );

    $helper = new HelperForm();
    $helper->show_toolbar = false;
    $helper->table = $this->name;
    $lang = new Language((int)Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'));
    $helper->default_form_language = $lang->id;
    $helper->module = $this;
    $helper->allow_employee_form_lang = Configuration::get('PS_BO_ALLOW_EMPLOYEE_FORM_LANG') ? Configuration::get('PS_BO_ALLOW_EMPLOYEE_FORM_LANG') : 0;
    $helper->identifier = $this->identifier;
    $helper->submit_action = 'submitSaveConfiguration';
    $helper->currentIndex = $this->context->link->getAdminLink('AdminModules', false).'&configure='.$this->name.'&tab_module='.$this->tab.'&module_name='.$this->name;
    $helper->token = Tools::getAdminTokenLite('AdminModules');
    
    $helper->tpl_vars = array(
      'fields_value' => array(
        'TW_PARAGON_FAKTURA2' => Tools::getValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', Configuration::get('TW_PARAGON_FAKTURA2')),
      ),
      'languages' => $this->context->controller->getLanguages(),
      'id_language' => $this->context->language->id
    );

    return $helper->generateForm(array($fields_form));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _renderConfigForm()
  
  
  public function getDocumentTypes() {
    $options = array();
    foreach( self::$documentType as $docType => $docName ) {
      $options[] = array( 'id_option' => $docType, 'name' => $docName );
    }
    return $options;
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getDocumentTypes()
    
  
  public function getCurrentDocumentType($id_cart) {
    $sql = 'SELECT `document_type` FROM `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'` WHERE `id_cart`='.$id_cart.';';

    $currentDocument = Db::getInstance()->getValue($sql);
    return ( array_key_exists($currentDocument, self::$documentType) ? $currentDocument : 'unknow' );
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getCurrentDocumentType()
  
    
  public function getCurrentDocumentName($currentDocument, $unknow = 'unknow' ) {
    return ( array_key_exists($currentDocument, self::$documentType) ? self::$documentType[$currentDocument] : $unknow );
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getCurrentDocumentName()
  
  
  public function _prepareHook() {
    
    $this->context->controller->addCSS(($this->_path).'views/css/twparagonfaktura2.css', 'all');
    $this->context->controller->addJS(($this->_path).'views/js/twparagonfaktura2.js');

    // --------------------------- dodaje rekord jezeli nie istnieje (z domyslnym typem dokumentu - klient nie wybral rodzaju dokumentu)
    // --------------------------- dla danego koszyka (id_cart) zostanie wykonane tylko JEDEN RAZ!
    $sql = 'INSERT IGNORE INTO `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'`
        (`id_cart`, `document_type`)
        VALUES ('.$this->context->cart->id.', "'.Configuration::get('TW_PARAGON_FAKTURA2').'" )';
    Db::getInstance()->execute($sql);
    
    // --------------------------- odczytuje biezacy typ dokumentu, typ dokumentu moze byc inny niz po dodaniu rekordu
    // --------------------------- np po ponownym wejscu do koszyka - klient wczesniej zmienil typ dokumentu,
    // --------------------------- zobacz paragonfaktuta2.js, ajax2.php
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
    
    $this->smarty->assign(array(
      'documentType' => self::$documentType,
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'id_cart' => $this->context->cart->id,
    ));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _prepareHook()
  
  
  public function hookdisplayReceiptInvoiceExtra($params) {
    $this->_prepareHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/paragonfaktura2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookdisplayReceiptInvoiceExtra()
  
  
  public function hookDisplayShoppingCartFooter($params){
    $this->_prepareHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/paragonfaktura2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayShoppingCartFooter()
  
  
  public function hookDisplayOrderDetail($params) {
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($params['order']->id_cart);
    
    if ($currentDocument == 'unknow')
      return false;
    
    $this->smarty->assign(array(
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'currentDocumentTranslate' => $this->getCurrentDocumentName($currentDocument),
    ));
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/order_detail2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayOrderDetail()
  
  
  public function _prepareAdminHook() {
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
    $this->smarty->assign(array(
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'currentDocumentTranslate' => $this->getCurrentDocumentName($currentDocument),
    ));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _prepareAdminHook()
  
  
  public function hookDisplayAdminOrder($params) {
    $this->_prepareAdminHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/admin/admin_orders2.tpl');
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayAdminOrder()
  
  
  public function hookDisplayAdminOrderExtra($params) {
    $this->_prepareAdminHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/admin/admin_orders2.tpl');
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayAdminOrderExtra()
  
  
  public function hookActionGetExtraMailTemplateVars($params) {
    if ($params['template'] == 'order_conf' || $params['template'] == 'new_order') {
      $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
      $params['extra_template_vars']['{receipt_invoice}'] = $this->getCurrentDocumentName($currentDocument, '');
    }
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookActionGetExtraMailTemplateVars()
    
  
  
 
}

Wszytko na pierwszy rzut oka powinno działać jednak gdy wybieram przy zamówieniu 1 pole (Paragon czy Faktura) to pod zarówno 1 jak i 2 polem na raz wyświetlają się błędy o uaktualnieniu i błędzie co skutkuje tym że 2 pole nie zmienia się po zakończeniu zamówienia (pozostaje domyslne - takie jakie jest ustawione w opcjach modułu) W bazie danych SQL tak samo widnieje tylko opcja domyślna, nie zmieniona.

Gdzie robię błąd ?

 

1.png

twparagonfaktura2.zip

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
11 godzin temu, endriu107 napisał:

Za pewne zapis odbywa się ajaxem więc musisz jeszcze zmienić nazwy id/klas w tpl i js, taka pierwsza myśl bez sprawdzania kodu.

Właśnie we wszystkich plikach pozmieniałem te klasy. Sprawdziłem jeszcze plik .js i tam pozmieniałem twparagonfaktura na twparagonfaktura2:

$(document).ready(function(){
  $('#paragonfaktura2_select').change(function(){
    
    $('.paragonfaktura2_status').removeClass('show-status');
    $('#paragonfaktura2_loader').addClass('loading-animate');
    
    var docType = $('#paragonfaktura2_select').val();
    $.ajax({
      type: "post",
      url: baseDir+'/modules/twparagonfaktura2/ajax2.php',
      dataType : 'json',
      data: { docType: docType },
      
      complete: function() {
        $('#paragonfaktura2_loader').removeClass('loading-animate');
      },
      
      success: function(response) {
        if (response.status == 'success') {
          $('.paragonfaktura2_status.success').addClass('show-status');
        } else {
          $('.paragonfaktura2_status.error').addClass('show-status');
        }
      }
    })
  })
});

Jednak tyle co udało się zmienić to to co widać w załączniku, czyli nie pojawia się już "Uaktualnione" ale sam "Błąd" i dalej nic się nie zmienia.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się • Podobna zawartość

  • Przez Damianos87
   Witam,
   Mam dosyć spory problem, mianowicie nie otrzymuje na skrzynkę administratora powiadomień o nowych zamówieniach.
   Posiadam Prestashop w wersji 1.7.3.0, zainstalowałem moduł Mail Alerts, skonfigurowałem pocztę SMTP, skrzynka jest na serwerowa.
   Do klienta docierają ładnie wszystkie informacje o zamówieniach czy zmianie statusów zamówienia natomiast do administratora już nie.
   Próbowałem już wszystkiego i zero rezultatów.
   Bardzo proszę o pomoc i jakieś rozwiązanie, ponieważ dla mnie te powiadomienia są dość istotne.
   Z góry bardzo dziękuję za każdą pomoc. :)
  • Przez Netteria.NET
   Firma Netteria.NET oferuje szeroki zakres usług wsparcia dla sklepów zbudowanych w oparciu o PrestaShop. Oferujemy między innymi:
   Wsparcie
   Doradztwo w wyborze rozwiązań eCommerce, serwis sklepów internetowych, (stałe wsparcie techniczne), wsparcie i gwarancje po wykonanym projekcie sklepu. Projektowanie modułów dla prestasop.
   Projektowanie nowych modułów, według ustaleń, dostosowanych do indywidualych zadań, modernizacja oraz aktualizacja działajacych modułów, moduł - niezależny skrypt. Modyfikacje kodu sklepu.
   Wszelkie modyfikacje kodu źródłowego skryptu prestashop, modyfikacje kodu szablonu sklepu internetowgo, naprawa sklepów prestashop, naprawa sklepów "po włamaniu", aktualizacja skryptu do wyższej wersji, optymalizacja (SEO) pod wyszukiwarki internetowe, optymalizacja wydajności działania sklepu. Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania na temat modyfikacji, rozszerzeń, wsparcia, oraz naprawy dla sklepów prestashop.
   Zainteresowanych zapraszam do kontaktu: Prestashop - naprawa i pomoc
   Oferujemy również kompleksowe  wsrożenia sklepów PrestaShop - Budowa sklepów internetowych opartych na PrestaShop
    
  • Przez Luks
   Dołącz do największej ekipy specjalistów PrestaShop w Polsce! 
   Pod skrzydłami Waynet - platynowego partnera PrestaShop - pomóż w rozwoju eCommerców opartych na tym systemie w Polsce i za granicą. 
   Do Twoich obowiązków należeć będzie:
   -Doprecyzowanie zakresu zadań zlecanych przez klientów
   -Opisywanie zadań programistom i koordynacja ich pracy
   -Weryfikacja poprawności realizacji zadań przez programistów
   -Doradztwo klientom w zakresie możliwości systemu PrestaShop
   Wymagania:
   -Doświadczenie w pracy z PrestaShop
   -Doświadczenie w pracy z klientami i programistami
   -Umiejętność analizy wymagań klienta i przekładania ich na funkcjonalności PrestaShop
   -Umiejętność prowadzenia podstawowych testów funkcjonalnych
   -Zdolność do pracy z wieloma klientami
   -Język angielski (lub inny język obcy)
   Oferujemy:
   -Stałą pracę w biurze w Krakowie
   -Wynagrodzenie do 6000 zł netto B2B (także możliwość UoP lub zlecenie)
   -Szkolenia wewnętrzne z IT / eCommerce / PrestaShop 
   -Dobrze zorganizowane środowisko pracy 
   Prosimy o zgłoszenia na: rekrutacja@waynet.pl. W zgłoszeniu prosimy o podanie swojego doświadczenia z PrestaShop i z IT.
  • Przez Actuna
   Świeża instalacja w wersji 1.6.1.20, włączony multisklep, php5.6 (opcjonalnie mogę wyżej tylko na 7.0, 7.1),
   domyślny szablon, dwa języki PL, EN.
   Objaw: Po instalacji np modułu dowolnego (np: Block CMS, Blok informacji kontaktowych, Blok Lubie to na FB, )
   w administratorze ładnie mogę po zmieniać treści, ustawienia ...
   Pierwsze wejście na stronę sklepu -> wszystko pojawia się poprawnie, 
   ale jak dam odśwież ekran, to pojawiają się domyślne teksty ... i tak z każdym modułem,
   raz j=na jakiś czad odświeżania pojawią się prawidłowe treści.
   Po zmianie danych w modułu, kolejne odświeżenie strony jest prawidłowe, kolejne już nie ...
   Co próbowałem:
   1 - wyłączenie cache = brak problemu
   2 - przebudowanie cache z poziomu administratora = pierwsze wejście prawidłowe, kolejne z nieprawidłową wartością
   3 - ręczne usunięcie plików cache = pierwsze wejście prawidłowe, kolejne z nieprawidłową wartością
   4 - od instalowanie modułu, ponowna instalacja i konfiguracja = pierwsze wejście prawidłowe, kolejne z nieprawidłową wartością
    
   Jakiś cyrk ... mam problem z różnymi modułami, skończyły mi się pomysły gdzie może być problem.
    
   W ramach podejścia nie standardowego zauważyłem, że edycja plików *.tpl danego modułu w katalogu szablony sklepu, 
   taka jak dodanie pustej linii, spacji i zapisanie pliku, rozwiązuje problem do czasu kolejnej zmiany w danych danego modułu.
   (cache włączone).
   Powyższe rozwiązanie traktuje jako obejście problemu, a nie jego rozwiązanie,
   prawdopodobnie problem jest błachy. 
 • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Aktywni użytkownicy

  Nikt jeszcze nie otrzymał reputacji w tym tygodniu.

 • Statystyki forum

  • Tematów
   7 668
  • Postów
   36 876
×