Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Witam serdecznie.

Zduplikowałem moduł odpowiedzialny za wybieranie przy zamówieniu czy klient chce paragon i fakturę. Chciałem go zduplikować jako osobny moduł aby dodać jeszcze opcję wyboru Wniosku NFZ. Co zrobiłem aby zduplikować moduł:

- Dodałem "2" do nazwy folderu oraz wszystkich plików które znajdują się w katalogu modułu (nie wliczając katalogów).
- Wyedytowałem odpowiednio wszystkie pliki zduplikowanego stylu np. główny plik php:

 

<?php


if (!defined('_PS_VERSION_'))
  exit;


class twParagonFaktura2 extends Module {
  
  const _PARAGON_FAKTURA2_ = 'tw_paragonfaktura2';
  
  public static $documentType2 = array();
  
  public function __construct() {
    
    $this->name = 'twparagonfaktura2';
    $this->tab = 'billing_invoicing'; // front_office_features'; //
    $this->version = '1.0';
    $this->author = 'Tomek Witek';
    
    $this->need_instance = 0;
    $this->bootstrap = true;
    
    parent::__construct();
    
    self::$documentType = array('Yes' => $this->l('Yes'),
                  'No' => $this->l('No')
                  );
    
    $this->displayName = $this->l('Receipt or invoice?');
    $this->description = $this->l('The module allows you to choose the type of document confirming the purchase of goods (receipt or invoice)');
    
    $this->ps_versions_compliancy = array('min' => '1.6', 'max' => _PS_VERSION_);
    
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- __construct()
  
  
  public function addOverride($classname) {
    if ( version_compare(_PS_VERSION_, '1.6.1.0', '<') ) {
      return parent::addOverride($classname);
    } else {
      return true;
    }
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- addOverride()

  
  public function install() {
    reset(self::$documentType);
    
    $sql = 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS`'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'` (
        `id_cart` int(11) NOT NULL,
        `document_type` ENUM(\''.implode("','", array_keys(self::$documentType) ).'\') NOT NULL DEFAULT \''.key(self::$documentType).'\',
        PRIMARY KEY(`id_cart`)
      ) ENGINE='._MYSQL_ENGINE_.' DEFAULT CHARSET=UTF8;';
    
    return( parent::install() &&
        $this->registerHook('displayShoppingCartFooter') &&
        $this->registerHook('displayReceiptInvoiceExtra') &&
        $this->registerHook('displayOrderDetail') &&
        $this->registerHook('displayAdminOrder') &&
        $this->registerHook('displayAdminOrderExtra') &&
        $this->registerHook('actionGetExtraMailTemplateVars') &&
        Configuration::updateValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', key(self::$documentType)) &&
        Db::getInstance()->execute($sql)
    );
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- install()
  
  
  public function removeOverride($classname) {
    if ( version_compare(_PS_VERSION_, '1.6.1.0', '<') ) {
      return parent::removeOverride($classname);
    } else {
      return true;
    }
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- removeOverride()

  
  public function uninstall() {
    $sql = 'DROP TABLE IF EXISTS `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'`;';
    
    return( parent::uninstall() &&
        $this->unregisterHook('displayShoppingCartFooter') &&
        $this->unregisterHook('displayReceiptInvoiceExtra') &&
        $this->unregisterHook('displayOrderDetail') &&
        $this->unregisterHook('displayAdminOrder') &&
        $this->unregisterHook('displayAdminOrderExtra') &&
        $this->unregisterHook('actionGetExtraMailTemplateVars') &&
        Configuration::deleteByName('TW_PARAGON_FAKTURA2') &&
        Db::getInstance()->execute($sql)
    );
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- uninstall()
  
  
  public function getContent() {
    if (Tools::isSubmit('submitSaveConfiguration')) {
      Configuration::updateValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', Tools::getValue('TW_PARAGON_FAKTURA2'));
    }
    return $this->renderConfigForm();
  } // ------------------------------------------------------------------------------------------------- getContent()
  
  
  public function renderConfigForm() {
    $fields_form = array(
      'form' => array(
        'legend' => array(
          'title' => $this->l('Configuration'),
          'icon' => 'icon-cogs'
        ),
        'input' => array(
          array(
            'type' => 'select',
            'label' => $this->l('Default document'),
            'name' => 'TW_PARAGON_FAKTURA2',
            'desc' => $this->l('Set the default document confirming the purchase of goods'),
            'options' => array(
              'query' => $this->getDocumentTypes(),             
              'id' => 'id_option',
              'name' => 'name'
            ),
          ),
        ),
      'submit' => array(
        'title' => $this->l('Save'),
        )
      ),
    );

    $helper = new HelperForm();
    $helper->show_toolbar = false;
    $helper->table = $this->name;
    $lang = new Language((int)Configuration::get('PS_LANG_DEFAULT'));
    $helper->default_form_language = $lang->id;
    $helper->module = $this;
    $helper->allow_employee_form_lang = Configuration::get('PS_BO_ALLOW_EMPLOYEE_FORM_LANG') ? Configuration::get('PS_BO_ALLOW_EMPLOYEE_FORM_LANG') : 0;
    $helper->identifier = $this->identifier;
    $helper->submit_action = 'submitSaveConfiguration';
    $helper->currentIndex = $this->context->link->getAdminLink('AdminModules', false).'&configure='.$this->name.'&tab_module='.$this->tab.'&module_name='.$this->name;
    $helper->token = Tools::getAdminTokenLite('AdminModules');
    
    $helper->tpl_vars = array(
      'fields_value' => array(
        'TW_PARAGON_FAKTURA2' => Tools::getValue('TW_PARAGON_FAKTURA2', Configuration::get('TW_PARAGON_FAKTURA2')),
      ),
      'languages' => $this->context->controller->getLanguages(),
      'id_language' => $this->context->language->id
    );

    return $helper->generateForm(array($fields_form));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _renderConfigForm()
  
  
  public function getDocumentTypes() {
    $options = array();
    foreach( self::$documentType as $docType => $docName ) {
      $options[] = array( 'id_option' => $docType, 'name' => $docName );
    }
    return $options;
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getDocumentTypes()
    
  
  public function getCurrentDocumentType($id_cart) {
    $sql = 'SELECT `document_type` FROM `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'` WHERE `id_cart`='.$id_cart.';';

    $currentDocument = Db::getInstance()->getValue($sql);
    return ( array_key_exists($currentDocument, self::$documentType) ? $currentDocument : 'unknow' );
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getCurrentDocumentType()
  
    
  public function getCurrentDocumentName($currentDocument, $unknow = 'unknow' ) {
    return ( array_key_exists($currentDocument, self::$documentType) ? self::$documentType[$currentDocument] : $unknow );
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- getCurrentDocumentName()
  
  
  public function _prepareHook() {
    
    $this->context->controller->addCSS(($this->_path).'views/css/twparagonfaktura2.css', 'all');
    $this->context->controller->addJS(($this->_path).'views/js/twparagonfaktura2.js');

    // --------------------------- dodaje rekord jezeli nie istnieje (z domyslnym typem dokumentu - klient nie wybral rodzaju dokumentu)
    // --------------------------- dla danego koszyka (id_cart) zostanie wykonane tylko JEDEN RAZ!
    $sql = 'INSERT IGNORE INTO `'._DB_PREFIX_.self::_PARAGON_FAKTURA2_.'`
        (`id_cart`, `document_type`)
        VALUES ('.$this->context->cart->id.', "'.Configuration::get('TW_PARAGON_FAKTURA2').'" )';
    Db::getInstance()->execute($sql);
    
    // --------------------------- odczytuje biezacy typ dokumentu, typ dokumentu moze byc inny niz po dodaniu rekordu
    // --------------------------- np po ponownym wejscu do koszyka - klient wczesniej zmienil typ dokumentu,
    // --------------------------- zobacz paragonfaktuta2.js, ajax2.php
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
    
    $this->smarty->assign(array(
      'documentType' => self::$documentType,
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'id_cart' => $this->context->cart->id,
    ));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _prepareHook()
  
  
  public function hookdisplayReceiptInvoiceExtra($params) {
    $this->_prepareHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/paragonfaktura2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookdisplayReceiptInvoiceExtra()
  
  
  public function hookDisplayShoppingCartFooter($params){
    $this->_prepareHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/paragonfaktura2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayShoppingCartFooter()
  
  
  public function hookDisplayOrderDetail($params) {
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($params['order']->id_cart);
    
    if ($currentDocument == 'unknow')
      return false;
    
    $this->smarty->assign(array(
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'currentDocumentTranslate' => $this->getCurrentDocumentName($currentDocument),
    ));
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/hook/order_detail2.tpl');
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayOrderDetail()
  
  
  public function _prepareAdminHook() {
    $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
    $this->smarty->assign(array(
      'currentDocument' => $currentDocument,
      'currentDocumentTranslate' => $this->getCurrentDocumentName($currentDocument),
    ));
  } // --------------------------------------------------------------------------------------------------------- _prepareAdminHook()
  
  
  public function hookDisplayAdminOrder($params) {
    $this->_prepareAdminHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/admin/admin_orders2.tpl');
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayAdminOrder()
  
  
  public function hookDisplayAdminOrderExtra($params) {
    $this->_prepareAdminHook();
    return $this->display(__FILE__, 'views/templates/admin/admin_orders2.tpl');
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookDisplayAdminOrderExtra()
  
  
  public function hookActionGetExtraMailTemplateVars($params) {
    if ($params['template'] == 'order_conf' || $params['template'] == 'new_order') {
      $currentDocument = $this->getCurrentDocumentType($this->context->cart->id);
      $params['extra_template_vars']['{receipt_invoice}'] = $this->getCurrentDocumentName($currentDocument, '');
    }
  } // ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- hookActionGetExtraMailTemplateVars()
    
  
  
 
}

Wszytko na pierwszy rzut oka powinno działać jednak gdy wybieram przy zamówieniu 1 pole (Paragon czy Faktura) to pod zarówno 1 jak i 2 polem na raz wyświetlają się błędy o uaktualnieniu i błędzie co skutkuje tym że 2 pole nie zmienia się po zakończeniu zamówienia (pozostaje domyslne - takie jakie jest ustawione w opcjach modułu) W bazie danych SQL tak samo widnieje tylko opcja domyślna, nie zmieniona.

Gdzie robię błąd ?

 

1.png

twparagonfaktura2.zip

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach
11 godzin temu, endriu107 napisał:

Za pewne zapis odbywa się ajaxem więc musisz jeszcze zmienić nazwy id/klas w tpl i js, taka pierwsza myśl bez sprawdzania kodu.

Właśnie we wszystkich plikach pozmieniałem te klasy. Sprawdziłem jeszcze plik .js i tam pozmieniałem twparagonfaktura na twparagonfaktura2:

$(document).ready(function(){
  $('#paragonfaktura2_select').change(function(){
    
    $('.paragonfaktura2_status').removeClass('show-status');
    $('#paragonfaktura2_loader').addClass('loading-animate');
    
    var docType = $('#paragonfaktura2_select').val();
    $.ajax({
      type: "post",
      url: baseDir+'/modules/twparagonfaktura2/ajax2.php',
      dataType : 'json',
      data: { docType: docType },
      
      complete: function() {
        $('#paragonfaktura2_loader').removeClass('loading-animate');
      },
      
      success: function(response) {
        if (response.status == 'success') {
          $('.paragonfaktura2_status.success').addClass('show-status');
        } else {
          $('.paragonfaktura2_status.error').addClass('show-status');
        }
      }
    })
  })
});

Jednak tyle co udało się zmienić to to co widać w załączniku, czyli nie pojawia się już "Uaktualnione" ale sam "Błąd" i dalej nic się nie zmienia.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się

Komentowanie zawartości tej strony możliwe jest po zalogowaniuZaloguj się • Podobna zawartość

  • Przez emil.m
   Witam,
   mam problem z modułem: https://addons.prestashop.com/en/legal/8734-eu-cookie-law-complies-gdpr-banner-cookie-blocker.html
    
   Mianowicie nie mogę go załadować i zainstalować na moim sklepie. Akcja za każdym razem kończy się errorem jak w załączniku.
   Z żadnym innym modułem nie miałem problemu, ale też ten waży najwiecej bo ponad 9MB. Czy wpływ na to mogą mieć limity wielkości wysyłanych danych? (załączam screen z moimi limitami). Jeśli tak jak je zwiększyć?
   Ewentualnie czy istnieje możliwość wysłania modułu bezpośrednio na server za pomocą command line? Jeśli tak, to jak "sprawić" aby był on później widoczny w modyłach Presta - próbowałem to już zrobić, wrzuciłem do katalogu z modułami, nadałem uprawnienia jak dla reszty modułów, ale w konsoli presty nie był widoczny moduł
   Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
    


  • Przez Delanov
   Witam. 
   Posiadam problem z walidacją formularzy (wersja prestashop 1.7). Szukałem już informacji ale w większości jest jak dodawać dodatkowe pozycje do formularza albo jak usunąć walidacje. 
   Problem polega na tym, że w plikach jest kod odpowiedzialny za walidację Validate.php a mimo to w formularzu można wpisywać cokolwiek. Zależy mi na tym żeby w polu imię i nazwisko trzeba było wpisać conajmniej 3 litery bez liczb. W polu meil trzeba podać adres email wedle standardu expample@example.pl Hasło ma się składać z minimum 8 znaków i zawierać dużą literę, znak specjalny i cyfrę. 
   Chodzi mi o podstawową walidację, która obecnie nie działa w żaden sposób. Może gdzieś omyłkowo to wyłączyłem ale nie wydaje mi się.  
   W załączniku przesyłam zdjęcie formularza.

  • Przez kingbooker
   Dzień dobry,

   czy ktoś z forumowiczów orientuje się, gdzie jest zlokalizowany plik/luz.stronazen.pl/, który wytropiłem, bo zaciemniał mi slider?
    
   Będę wdzięczny za pomoc.
    
   Z poważaniem

  • Przez webbay.pl
   Założenie gotowego sklepu internetowego Prestashop 1.7 bez prowizji i bez dodatkowych opłat. Jeśli nie wiesz jak założyć własny sklep internetowy to zleć to specjalistom. Nie musisz przechodzić przez zawiłą konfigurację sklepu i rejestrację usług. Otrzymasz gotowe i nowoczesne narzędzie do sprzedaży swoich produktów z unikalnym szablonem w niskiej cenie.  
   Usługa obejmuje:
   gotowy responsywny sklep bez dodatkowych opłat i prowizji, sklep zgodny z wymaganiami RODO (wersja 1.7.x), utrzymanie sklepu na hostingu przez 1 rok *, rejestracja własnej domeny .PL *,  podpięcie wykupionego certyfikatu SSL, wdrożenie obowiązkowej informacji cookies,  instalację i konfigurację sklepu na serwerze,  bezpłatną instalację wybranego szablonu z naszego katalogu (szablon o wartości 299 zł w cenie) *, wgranie własnego logo, wstawienie do pięciu przykładowych produktów, wdrożenie grafiki w oprogramowanie Prestashop (banery),  instalację i konfigurację szybkich płatności (Dotpay, Pay-u, Przelewy24), konfigurację dostawców, konfigurację wielu języków i walut, wstawienie danych kontaktowych, wstawianie przygotowanego regulaminu sklepu, strony "O Nas" i "Polityki Prywatności", zwiększenie prędkości wczytania strony (kompresja HTML, CSS i JavaScript), skompresowanie zdjęcia i włączenie pamięci podręcznej sklepu (przyśpieszenie sklepu), pomoc w obsłudze i pomoc techniczną przez pierwszy miesiąc, zmianę koloru szablonu, czcionki lub pozycji wyświetlanego modułu (na życzenie), orientacyjny czas wykonania (2-5 dni roboczych od czasu dostarczenia materiałów),
   Otrzymasz sklep, który jest intuicyjny i łatwy w obsłudze i poprowadzi klienta za rękę przez cały proces zamawiania. Twój nowy sklep będzie bezpieczny i szybki poprzez zastosowane zabiegi optymalizacyjne. Jeśli chcesz wykorzystać szablon innego autora to proszę go przesłać. 

   * Jeśli posiadasz wykupiony hosting, własną domenę lub szablon innego autora to cena za usługę nie ulega zmianie.  

   Chętnie podejmiemy się realizacji tego projektu. Wystawiamy faktury VAT i dajemy gwarancję rzetelnego wykonania usługi. Gwarantujemy szybką realizację i profesjonalne podejście do tematu!
   Zaufało nam wielu zadowolonych klientów. 

   Zapraszam na oficjalną stronę:
   https://webbay.pl/pl/strona-glowna/197-1438-zalozenie-sklepu-prestashop.html#/40-_hosting-nie/51-_instalacja_modulu-nie
  • Przez Damianos87
   Witam,
   Mam dosyć spory problem, mianowicie nie otrzymuje na skrzynkę administratora powiadomień o nowych zamówieniach.
   Posiadam Prestashop w wersji 1.7.3.0, zainstalowałem moduł Mail Alerts, skonfigurowałem pocztę SMTP, skrzynka jest na serwerowa.
   Do klienta docierają ładnie wszystkie informacje o zamówieniach czy zmianie statusów zamówienia natomiast do administratora już nie.
   Próbowałem już wszystkiego i zero rezultatów.
   Bardzo proszę o pomoc i jakieś rozwiązanie, ponieważ dla mnie te powiadomienia są dość istotne.
   Z góry bardzo dziękuję za każdą pomoc. :)
 • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Aktywni użytkownicy

  Nikt jeszcze nie otrzymał reputacji w tym tygodniu.

 • Statystyki forum

  • Tematów
   7 778
  • Postów
   37 069
×