Skocz do zawartości
cel3ct

Konwersja .htaccess do nginx

Rekomendowane odpowiedzi

Presta 1.6.1.11

Nginx 1.6.2

Php 5.6

 

Mam problem z regułkami przyjaznych adresów URL dotyczących integracji fotolia (kategorie i produkty wgrane standardowo do sklepu działają).

 

Mój aktualny nginx_rewrite.conf:

#location / {
# index /index.php;
# 
# rewrite ^/api/?(.*)$ /webservice/dispatcher.php?url=$1 last;
# rewrite ^/([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$1$2.jpg last;
# rewrite ^/([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$1$2$3.jpg last;
# rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4.jpg last;
# rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5.jpg last;
# rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6.jpg last;
# rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7.jpg last;
# rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg last;
# rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg last;
# rewrite ^/c/([0-9]+)(-[_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1$2.jpg last;
# rewrite ^/c/([a-zA-Z-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1.jpg last;
# rewrite ^/([0-9]+)(-[_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1$2.jpg last;
# try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
#}


# Pass API requests to the webservice dispatcher
location ^~ /api/ {
	rewrite ^/api/(.*) /webservice/dispatcher.php?url=$1 last;
}

# 1 month expiry on other static stuff
# Also do the friendly URL rewrites
location ~* \.(eot|gif|ico|jpg|jpeg|otf|pdf|png|svg|swf|ttf|woff)$ {
	rewrite ^/([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$1$2$3.jpg break;
	rewrite ^/([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$1$2$3$4.jpg break;
	rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4$5.jpg break;
	rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5$6.jpg break;
	rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6$7.jpg break;
	rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg break;
	rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg break;
	rewrite ^/([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10.jpg break;
	rewrite ^/c/([0-9]+)(\-[\.*_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1$2$3.jpg break;
	rewrite ^/c/([a-zA-Z_-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1$2.jpg break;
	rewrite ^/images_ie/?([^/]+)\.(jpe?g|png|gif)$ /js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 break;
	# next line is PSCSX-2790 bug workaround, fixed in 1.6.0.10
	rewrite ^/[a-zA-Z]+/img/cms/(.*)$ /img/cms/$1 break;
	expires 6M;
	add_header Cache-Control public;
	add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
	add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS';
	allow all;
}

# 1 week expiry on CSS and JavaScript
location ~ \.(css|js)$ {
	expires 1M;
	add_header Cache-Control public;
	add_header 'Access-Control-Allow-Origin' '*';
	add_header 'Access-Control-Allow-Methods' 'GET, POST, OPTIONS';
	allow all;
}

# The rest is either served directly or passed on to the dispatcher
location / {
  try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
}

.htaccess:

RewriteRule ^aktualnosci$ index.php?fc=module&module=advancednews&controller=news
RewriteRule ^aktualnosci/([0-9]+)-([A-Za-z0-9_\-]+)$ index.php?fc=module&module=advancednews&controller=news&cid=$1
RewriteRule ^aktualnosci/([0-9]+)-([A-Za-z0-9_\-]+)/([0-9]+)-([A-Za-z0-9_\-]+).htm$ index.php?fc=module&module=advancednews&controller=news&id=$3 [QSA]
RewriteRule ^aktualnosci/([0-9]+)-([A-Za-z0-9_\-]+).htm$ index.php?fc=module&module=advancednews&controller=news&id=$1 [QSA]

# ~~start~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again
# .htaccess automaticaly generated by PrestaShop e-commerce open-source solution
# http://www.prestashop.com - http://www.prestashop.com/forums

<IfModule mod_rewrite.c>
<IfModule mod_env.c>
SetEnv HTTP_MOD_REWRITE On
</IfModule>

RewriteEngine on


#Domain: digitaldruk.pl
RewriteBase /
RewriteRule ^api$ api/ [L]

RewriteRule ^api/(.*)$ /webservice/dispatcher.php?url=$1 [QSA,L]

# resfotoliaapi
RewriteRule ^fsl([a-zA-Z0-9]{10})$ /index.php?fc=module&module=resfotoliaapi&controller=main&shortlink=fsl$1 [QSA,L]
RewriteRule ^([a-z]{2})/([a-zA-Z_-]+).html$ /index.php?fc=module&module=resfotoliaapi&controller=main&furl=$2&isolang=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^([a-z]{2})/([a-zA-Z_-]+)-([0-9]{0,4})-([a-zA-Z_-]+).html$ /index.php?fc=module&module=resfotoliaapi&controller=main&furl=$2&id_kat=$3&isolang=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^([a-z]{2})/([a-zA-Z_-]+)-([0-9]{0,4})-([a-zA-Z_-]+)-([0-9wf]+)-([a-zA-Z_-]*).html$ /index.php?fc=module&module=resfotoliaapi&controller=main&furl=$2&id_kat=$3&id_prod=$5&cat_name=$4&isolang=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^([a-zA-Z_-]+).html$ /index.php?fc=module&module=resfotoliaapi&controller=main&furl=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^([a-zA-Z_-]+)-([0-9]{0,4})-([a-zA-Z_-]+).html$ /index.php?fc=module&module=resfotoliaapi&controller=main&furl=$1&id_kat=$2 [QSA,L]
RewriteRule ^([a-zA-Z_-]+)-([0-9]{0,4})-([a-zA-Z_-]+)-([0-9wf]+)-([a-zA-Z_-]*).html$ /index.php?fc=module&module=resfotoliaapi&controller=main&furl=$1&id_kat=$2&id_prod=$4&cat_name=$3 [QSA,L]
RewriteRule ^img-preview/([^/]*)$ /reset/modules/fotolia/effects.php?src=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^crop-preview/([^/]*)$ /reset/modules/fotolia/crop_preview.php?src=$1 [QSA,L]

# resphotoupload
RewriteRule ^([a-z]{2})/wydruk-z-twojego-zdjecia$ /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator&isolang=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^([a-z]{2})/wydruk-z-twojego-zdjecia-([a-zA-Z_-]+)$ /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator&furl=$2&isolang=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^([a-z]{2})/wydruk-z-twojego-zdjecia-([0-9]+)$ /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator&w=$2&isolang=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^wydruk-z-twojego-zdjecia$ /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator [QSA,L]
RewriteRule ^wydruk-z-twojego-zdjecia-([a-zA-Z_-]+)$ /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator&furl=$1 [QSA,L]
RewriteRule ^wydruk-z-twojego-zdjecia-([0-9]+)$ /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator&w=$1 [QSA,L]

# Images
RewriteRule ^([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$1$2$3.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$1$2$3$4.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$1$2$3$4$5.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$1$2$3$4$5$6.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$1$2$3$4$5$6$7.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$1$2$3$4$5$6$7$8.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$1$2$3$4$5$6$7$8$9.jpg [L]
RewriteRule ^([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])([0-9])(\-[_a-zA-Z0-9-]*)?(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/p/$1/$2/$3/$4/$5/$6/$7/$8/$1$2$3$4$5$6$7$8$9$10.jpg [L]
RewriteRule ^c/([0-9]+)(\-[\.*_a-zA-Z0-9-]*)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1$2$3.jpg [L]
RewriteRule ^c/([a-zA-Z_-]+)(-[0-9]+)?/.+\.jpg$ /img/c/$1$2.jpg [L]
# AlphaImageLoader for IE and fancybox
RewriteRule ^images_ie/?([^/]+)\.(jpe?g|png|gif)$ js/jquery/plugins/fancybox/images/$1.$2 [L]

# Dispatcher
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR]
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d
RewriteRule ^.*$ - [NC,L]
RewriteRule ^.*$ /index.php [NC,L]
</IfModule>

AddType application/vnd.ms-fontobject .eot
AddType font/ttf .ttf
AddType font/otf .otf
AddType application/x-font-woff .woff
<IfModule mod_headers.c>
	<FilesMatch "\.(ttf|ttc|otf|eot|woff|svg)$">
		Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
	</FilesMatch>
</IfModule>

#If rewrite mod isn't enabled
ErrorDocument 404 /index.php?controller=404

# ~~end~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again

Po konwersji na tej stronie - https://winginx.com/en/htaccess - gdy przykładowo wkleję taką część kodu do nginx_rewrite:

location / {
 rewrite "^/([a-z]{2})/wydruk-z-twojego-zdjecia$" /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator&isolang=$1 break;
 rewrite "^/([a-z]{2})/wydruk-z-twojego-zdjecia-([a-zA-Z_-]+)$" /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator&furl=$2&isolang=$1 break;
 rewrite "^/([a-z]{2})/wydruk-z-twojego-zdjecia-([0-9]+)$" /index.php?fc=module&module=resphotoupload&controller=creator&w=$2&isolang=$1 break;
}

Po wejściu na stronę i kliknięciu w link, na dysk pobiera się plik, zamiast uruchomić daną podstronę, czy nawet wypluć 404

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Aktywni użytkownicy

  Nikt jeszcze nie otrzymał reputacji w tym tygodniu.

 • Statystyki forum

  • Tematów
   7 764
  • Postów
   37 049
×