Skocz do zawartości
proadax

stawka Vat widoczna przy każdym produkcie w fakturze pdf

Rekomendowane odpowiedzi

witam Was,

mam problem z dodaniem stawki VAT w generowanych fakturach w pdfie.

Zależy mi aby przy każdym produkcie była pokazywana odpowiednia stawka tak jak na załączonym screenie -> http://prntscr.com/9ou1jr

 

Obecnie faktury wyglądają tak -> http://prntscr.com/9ou1u2

 

Próbowałem zastosować {$product->tax_rate} ale nie działa.

 

Bardzo Was proszę o pomoc.

 

Mój aktualny kod w szablonie pdf

{*
* 2007-2014 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2014 PrestaShop SA
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}
<div style="font-size: 8pt; color: #444">

<table>
	<tr><td> </td></tr>
</table>

<!-- ADDRESSES -->
<table style="width: 100%">
	<tr>
		<td style="width: 17%"></td>
		<td style="width: 83%">
			{if !empty($delivery_address)}
				<table style="width: 100%">
					<tr>
						<td style="width: 50%">
							<span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #9E9F9E">Dane sprzedawcy</span><br />
								Lemur Sp. z o.o.<br/>
								Plac Wolnica 13/10<br/>
								31-060 Kraków<br/>
								NIP: 676-248-00-94
						</td>
						<td style="width: 50%">
							<span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #9E9F9E">Dane kupującego</span><br />
							 {$invoice_address}
						</td>
					</tr>
				</table>				
			{else}
				<table style="width: 100%">
					<tr>
						<td style="width: 50%">
							<span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #9E9F9E">Dane sprzedawcy</span><br />
								Lemur Sp. z o.o.<br/>
								Plac Wolnica 13/10<br/>
								31-060 Kraków<br/>
								NIP: 676-248-00-94
						</td>
						<td style="width: 50%">
							<span style="font-weight: bold; font-size: 10pt; color: #9E9F9E">Dane kupującego</span><br />
							 {$invoice_address}
						</td>
						<td style="width: 50%">

						</td>
					</tr>
				</table>
			{/if}
		</td>
	</tr>
</table>
<!-- / ADDRESSES -->

<div style="line-height: 1pt"> </div>

<!-- PRODUCTS TAB -->
<table style="width: 100%">
	<tr>
		<td style="width: 17%; padding-right: 7px; text-align: right; vertical-align: top; font-size: 7pt;">
			<!-- CUSTOMER INFORMATION -->
			<b>{l s='Order Number:' pdf='true'}</b><br />
			{$order->getUniqReference()}<br />
			<br />
			<b>{l s='Order Date:' pdf='true'}</b><br />
			{dateFormat date=$order->date_add full=0}<br />
			<br />
			<b>{l s='Payment Method:' pdf='true'}</b><br />
			<table style="width: 100%;">
			{foreach from=$order_invoice->getOrderPaymentCollection() item=payment}
				<tr>
					<td style="width: 50%">{$payment->payment_method}</td>
					<td style="width: 50%">{displayPrice price=$payment->amount currency=$order->id_currency}</td>
				</tr>
			{foreachelse}
				<tr>
					<td>{l s='No payment' pdf='true'}</td>
				</tr>
			{/foreach}
			</table>
			<br />
			{if isset($carrier)}
			<b>{l s='Carrier:' pdf='true'}</b><br />
			{$carrier->name}<br />
			<br />
			{/if}				
			<!-- / CUSTOMER INFORMATION -->
		</td>
		<td style="width: 83%; text-align: right">
			<table style="width: 100%; font-size: 8pt;">
				<tr style="line-height:4px;">
					<td style="text-align: left; background-color: #4D4D4D; color: #FFF; padding-left: 10px; font-weight: bold; width: {if !$tax_excluded_display}35%{else}45%{/if}">{l s='Product / Reference' pdf='true'}</td>
					<!-- unit price tax excluded is mandatory -->
					{if !$tax_excluded_display}
						<td style="background-color: #4D4D4D; color: #FFF; text-align: right; font-weight: bold; width: 20%">{l s='Unit Price' pdf='true'} <br />{l s='(Tax Excl.)' pdf='true'}</td>
					{/if}
					<td style="background-color: #4D4D4D; color: #FFF; text-align: right; font-weight: bold; width: 10%">
						{l s='Unit Price' pdf='true'}
						{if $tax_excluded_display}
							 {l s='(Tax Excl.)' pdf='true'}
						{else}
							 {l s='(Tax Incl.)' pdf='true'}
						{/if}
					</td>
					<td style="background-color: #4D4D4D; color: #FFF; text-align: right; font-weight: bold; width: 10%; white-space: nowrap;">{l s='Discount' pdf='true'}</td>
					<td style="background-color: #4D4D4D; color: #FFF; text-align: center; font-weight: bold; width: 10%">{l s='Qty' pdf='true'}</td>	
					<td style="background-color: #4D4D4D; color: #FFF; text-align: right; font-weight: bold; width: {if !$tax_excluded_display}15%{else}25%{/if}">
						{l s='Total' pdf='true'}
						{if $tax_excluded_display}
							{l s='(Tax Excl.)' pdf='true'}
						{else}
							{l s='(Tax Incl.)' pdf='true'}
						{/if}
					</td>
				</tr>		
				<!-- PRODUCTS -->
				{foreach $order_details as $order_detail}
				{cycle values='#FFF,#DDD' assign=bgcolor}
				<tr style="line-height:6px;background-color:{$bgcolor};">
					<td style="text-align: left; width: {if !$tax_excluded_display}35%{else}45%{/if}">{$order_detail.product_name}{if isset($order_detail.product_reference) && !empty($order_detail.product_reference)} ({l s='Reference:' pdf='true'} {$order_detail.product_reference}){/if}</td>
					<!-- unit price tax excluded is mandatory -->
					{if !$tax_excluded_display}
						<td style="text-align: right; width: 20%; white-space: nowrap;">
						{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_detail.unit_price_tax_excl}
						</td>
					{/if}
					<td style="text-align: right; width: 10%; white-space: nowrap;">
					{if $tax_excluded_display}
						{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_detail.unit_price_tax_excl}
					{else}
						{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_detail.unit_price_tax_incl}
					{/if}
					</td>
					<td style="text-align: right; width: 10%">
					{if (isset($order_detail.reduction_amount) && $order_detail.reduction_amount > 0)}
						-{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_detail.reduction_amount}
					{elseif (isset($order_detail.reduction_percent) && $order_detail.reduction_percent > 0)}
						-{$order_detail.reduction_percent}%
					{else}
					--
					{/if}
					</td>
					<td style="text-align: center; width: 10%">{$order_detail.product_quantity}</td>
					<td style="text-align: right; width: {if !$tax_excluded_display}15%{else}25%{/if}; white-space: nowrap;">
					{if $tax_excluded_display}
						{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_detail.total_price_tax_excl}
					{else}
						{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_detail.total_price_tax_incl}
					{/if}
					</td>
				</tr>
					{foreach $order_detail.customizedDatas as $customizationPerAddress}
						{foreach $customizationPerAddress as $customizationId => $customization}
							<tr style="line-height:6px;background-color:{$bgcolor};">
								<td style="line-height:3px; text-align: left; width: 45%; vertical-align: top">
										<blockquote>
											{if isset($customization.datas[$smarty.const._CUSTOMIZE_TEXTFIELD_]) && count($customization.datas[$smarty.const._CUSTOMIZE_TEXTFIELD_]) > 0}
												{foreach $customization.datas[$smarty.const._CUSTOMIZE_TEXTFIELD_] as $customization_infos}
													{$customization_infos.name}: {$customization_infos.value}
													{if !$smarty.foreach.custo_foreach.last}<br />
													{else}
													<div style="line-height:0.4pt"> </div>
													{/if}
												{/foreach}
											{/if}

											{if isset($customization.datas[$smarty.const._CUSTOMIZE_FILE_]) && count($customization.datas[$smarty.const._CUSTOMIZE_FILE_]) > 0}
												{count($customization.datas[$smarty.const._CUSTOMIZE_FILE_])} {l s='image(s)' pdf='true'}
											{/if}
										</blockquote>
								</td>
								{if !$tax_excluded_display}
									<td style="text-align: right;"></td>
								{/if}
								<td style="text-align: right; width: 10%"></td>
								<td style="text-align: center; width: 10%; vertical-align: top">({$customization.quantity})</td>
								<td style="width: 15%; text-align: right;"></td>
							</tr>
						{/foreach}
					{/foreach}
				{/foreach}
				<!-- END PRODUCTS -->

				<!-- CART RULES -->
				{assign var="shipping_discount_tax_incl" value="0"}
				{foreach $cart_rules as $cart_rule}
					{cycle values='#FFF,#DDD' assign=bgcolor}
					<tr style="line-height:6px;background-color:{$bgcolor};text-align:left;">
						<td style="line-height:3px;text-align:left;width:60%;vertical-align:top" colspan="{if !$tax_excluded_display}5{else}4{/if}">{$cart_rule.name}</td>
						<td>
							{if $tax_excluded_display}
								- {$cart_rule.value_tax_excl}
							{else}
								- {$cart_rule.value}
							{/if}
						</td>
					</tr>
				{/foreach}
				<!-- END CART RULES -->
			</table>

			<table style="width: 100%">
				{if (($order_invoice->total_paid_tax_incl - $order_invoice->total_paid_tax_excl) > 0)}
				<tr style="line-height:5px;">
					<td style="width: 83%; text-align: right; font-weight: bold">{l s='Product Total (Tax Excl.)' pdf='true'}</td>
					<td style="width: 17%; text-align: right;">{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_invoice->total_products}</td>
				</tr>

				<tr style="line-height:5px;">
					<td style="width: 83%; text-align: right; font-weight: bold">{l s='Product Total (Tax Incl.)' pdf='true'}</td>
					<td style="width: 17%; text-align: right;">{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_invoice->total_products_wt}</td>
				</tr>
				{else}
				<tr style="line-height:5px;">
					<td style="width: 83%; text-align: right; font-weight: bold">{l s='Product Total' pdf='true'}</td>
					<td style="width: 17%; text-align: right;">{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_invoice->total_products}</td>
				</tr>
				{/if}

				{if $order_invoice->total_discount_tax_incl > 0}
				<tr style="line-height:5px;">
					<td style="text-align: right; font-weight: bold">{l s='Total Vouchers' pdf='true'}</td>
					<td style="width: 17%; text-align: right;">-{displayPrice currency=$order->id_currency price=($order_invoice->total_discount_tax_incl)}</td>
				</tr>
				{/if}

				{if $order_invoice->total_wrapping_tax_incl > 0}
				<tr style="line-height:5px;">
					<td style="text-align: right; font-weight: bold">{l s='Wrapping Cost' pdf='true'}</td>
					<td style="width: 17%; text-align: right;">
					{if $tax_excluded_display}
						{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_invoice->total_wrapping_tax_excl}
					{else}
						{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_invoice->total_wrapping_tax_incl}
					{/if}
					</td>
				</tr>
				{/if}

				{if $order_invoice->total_shipping_tax_incl > 0}
				<tr style="line-height:5px;">
					<td style="text-align: right; font-weight: bold">{l s='Shipping Cost' pdf='true'}</td>
					<td style="width: 17%; text-align: right;">
						{if $tax_excluded_display}
							{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_invoice->total_shipping_tax_excl}
							{else}
							{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_invoice->total_shipping_tax_incl}
						{/if}
					</td>
				</tr>
				{/if}

				{if ($order_invoice->total_paid_tax_incl - $order_invoice->total_paid_tax_excl) > 0}
				<tr style="line-height:5px;">
					<td style="text-align: right; font-weight: bold">{l s='Total Tax' pdf='true'}</td>
					<td style="width: 17%; text-align: right;">{displayPrice currency=$order->id_currency price=($order_invoice->total_paid_tax_incl - $order_invoice->total_paid_tax_excl)}</td>
				</tr>
				{/if}

				<tr style="line-height:5px;">
					<td style="text-align: right; font-weight: bold">{l s='Total' pdf='true'}</td>
					<td style="width: 17%; text-align: right;">{displayPrice currency=$order->id_currency price=$order_invoice->total_paid_tax_incl}</td>
				</tr>

			</table>

		</td>
	</tr>
</table>
<!-- / PRODUCTS TAB -->

<div style="line-height: 1pt"> </div>

{$tax_tab}

{if isset($order_invoice->note) && $order_invoice->note}
<div style="line-height: 1pt"> </div>
<table style="width: 100%">
	<tr>
		<td style="width: 17%"></td>
		<td style="width: 83%">{$order_invoice->note|nl2br}</td>
	</tr>
</table>
{/if}

{if isset($HOOK_DISPLAY_PDF)}
<div style="line-height: 1pt"> </div>
<table style="width: 100%">
	<tr>
		<td style="width: 17%"></td>
		<td style="width: 83%">{$HOOK_DISPLAY_PDF}</td>
	</tr>
</table>
{/if}

</div>

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

jasne dodanie $order_detail.tax_rate

nic nie da bo zawsze zwróci 0.0000

 

z prostej przyczyny

 

w klasie OrderDetail nie jest pobierana stawka (tax_rate) vat i tyle

 

resumując trzeba dopisać obsługę tax_rate w klasie OrderDetail

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

nie mam teraz dostępu do w/w wersji ale

sprawdź czy ci nie zadziała

ta funkcja

 

{$order_detail.order_detail_tax_label}

 

jeżeli nie to trzeba kombinować z core

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

zaktalizuje sobie sklep do najnowszej wersji to będziesz miał w standardzie wyświetlanie stawki vat na fakturze

 

poza tym szablon faktury wygląda na stary z 1.5

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

w nowej wersji jest inny szablon faktury gdzie stawka Vat się pokazuje?

Nie bardzo mogę zaktualizować ps do najnowszej wersji, obawiam się że się rozsypie szablon.

 

Nie ma opcji zmodyfikowania tego?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się

Komentowanie zawartości tej strony możliwe jest po zalogowaniuZaloguj się • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Aktywni użytkownicy

  Nikt jeszcze nie otrzymał reputacji w tym tygodniu.

 • Statystyki forum

  • Tematów
   7 784
  • Postów
   37 078
×