Skocz do zawartości
KSEIKO

Zdublowane buttony na stronie produktu

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

 

męczę się od dłuższego czasu z usunięciem zdublowanych buttonów od Facebooka i Google +1 jednakże po przeszukaniu chyba już wszystkich plików tcl i php powiązanych ze stroną produktu (chyba) nie umiem znaleźć tego kodu, który powiela te buttony.

 

Czy ktoś się orientował w jakich plikach może się on znajdować skoro jest wyświetlany u góry strony produktu wyłącznie oraz kopia google +1 przy przyciskach (zaznaczono na screenie). Prawdopodobnie ktoś musiał wprowadzić ręcznie kod Google +1 w którymś z plików a Facebook podobnie lub wina modułu facebooklike - choć nic takiego nikomu się nie działo na ps 1.4

 

Czy cache smartów również może mieć tu coś do robienia w tym temacie - bo testowałem z wyłączonym i włączonym cachem

post-3516-1399570711,83_thumb.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Vivaldi, dzięki ale to akurat wiedziałem że coś jest nie tak tylko dalej nie wiem czy w kodzie ten znak usuną czy po prostu jest błędny :/ w pliku product.tcl

 

Można bardziej rozwinąć myśl Guru?

 

Dzięki

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Właśnie też tak myślę tyle, że przeszukałem cały plik product.tpl i usunąłem błędne oznaczenie wraz z {$HOOK_FACEBOOK_LIKE}, jednakże ani nie widzę nigdzie zdublowanego kodu od google +1 a również zniknął przycisk "pokaż szczegóły" na stronie produktu i napis Cena brutto...

Dodatkowo powiem że problem z zdublowanym Facebookowym przyciskiem like nie ustąpił po usunięciu odwołania z pliku product.

 

Poniżej całościowy kod z pliku product.tpl - jak by ktoś mógł rzucić na niego okiem bo ja stale to robię i nie umiem dojść do tego błędu :/

 

Ewentualnie jakie jeszcze pliki wchodzą w skład zawartości strony produktu i czy usunąć cache smartów czy też pozostawić, bo zmiany robię przy wyłączonej opcji cachu

 

Będę wdzięczny za pomoc.

 

 

{*
* 2007-2011 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2011 PrestaShop SA
* @version Release: $Revision: 7164 $
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}

{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
{if $errors|@count == 0}
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[

// PrestaShop internal settings
var currencySign = '{$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}';
var currencyRate = '{$currencyRate|floatval}';
var currencyFormat = '{$currencyFormat|intval}';
var currencyBlank = '{$currencyBlank|intval}';
var taxRate = {$tax_rate|floatval};
var jqZoomEnabled = {if $jqZoomEnabled}true{else}false{/if};

//JS Hook
var oosHookJsCodeFunctions = new Array();

// Parameters
var id_product = '{$product->id|intval}';
var productHasAttributes = {if isset($groups)}true{else}false{/if};
var quantitiesDisplayAllowed = {if $display_qties == 1}true{else}false{/if};
var quantityAvailable = {if $display_qties == 1 && $product->quantity}{$product->quantity}{else}0{/if};
var allowBuyWhenOutOfStock = {if $allow_oosp == 1}true{else}false{/if};
var availableNowValue = '{$product->available_now|escape:'quotes':'UTF-8'}';
var availableLaterValue = '{$product->available_later|escape:'quotes':'UTF-8'}';
var productPriceTaxExcluded = {$product->getPriceWithoutReduct(true)|default:'null'} - {$product->ecotax};
var reduction_percent = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}{$product->specificPrice.reduction*100}{else}0{/if};
var reduction_price = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $product->specificPrice.reduction_type == 'amount'}{$product->specificPrice.reduction}{else}0{/if};
var specific_price = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.price}{$product->specificPrice.price}{else}0{/if};
var specific_currency = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.id_currency}true{else}false{/if};
var group_reduction = '{$group_reduction}';
var default_eco_tax = {$product->ecotax};
var ecotaxTax_rate = {$ecotaxTax_rate};
var currentDate = '{$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'}';
var maxQuantityToAllowDisplayOfLastQuantityMessage = {$last_qties};
var noTaxForThisProduct = {if $no_tax == 1}true{else}false{/if};
var displayPrice = {$priceDisplay};
var productReference = '{$product->reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}';
var productAvailableForOrder = {if (isset($restricted_country_mode) AND $restricted_country_mode) OR $PS_CATALOG_MODE}'0'{else}'{$product->available_for_order}'{/if};
var productShowPrice = '{if !$PS_CATALOG_MODE}{$product->show_price}{else}0{/if}';
var productUnitPriceRatio = '{$product->unit_price_ratio}';
var idDefaultImage = {if isset($cover.id_image_only)}{$cover.id_image_only}{else}0{/if};

// Customizable field
var img_ps_dir = '{$img_ps_dir}';
var customizationFields = new Array();
{assign var='imgIndex' value=0}
{assign var='textFieldIndex' value=0}
{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
	{assign var="key" value="pictures_`$product->id`_`$field.id_customization_field`"}
	customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}] = new Array();
	customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}][0] = '{if $field.type|intval == 0}img{$imgIndex++}{else}textField{$textFieldIndex++}{/if}';
	customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}][1] = {if $field.type|intval == 0 && isset($pictures.$key) && $pictures.$key}2{else}{$field.required|intval}{/if};
{/foreach}

// Images
var img_prod_dir = '{$img_prod_dir}';
var combinationImages = new Array();

{if isset($combinationImages)}
	{foreach from=$combinationImages item='combination' key='combinationId' name='f_combinationImages'}
		combinationImages[{$combinationId}] = new Array();
		{foreach from=$combination item='image' name='f_combinationImage'}
			combinationImages[{$combinationId}][{$smarty.foreach.f_combinationImage.index}] = {$image.id_image|intval};
		{/foreach}
	{/foreach}
{/if}

combinationImages[0] = new Array();
{if isset($images)}
	{foreach from=$images item='image' name='f_defaultImages'}
		combinationImages[0][{$smarty.foreach.f_defaultImages.index}] = {$image.id_image};
	{/foreach}
{/if}

// Translations
var doesntExist = '{l s='The product does not exist in this model. Please choose another.' js=1}';
var doesntExistNoMore = '{l s='This product is no longer in stock' js=1}';
var doesntExistNoMoreBut = '{l s='with those attributes but is available with others' js=1}';
var uploading_in_progress = '{l s='Uploading in progress, please wait...' js=1}';
var fieldRequired = '{l s='Please fill in all required fields, then save the customization.' js=1}';

{if isset($groups)}
	// Combinations
	{foreach from=$combinations key=idCombination item=combination}
		addCombination({$idCombination|intval}, new Array({$combination.list}), {$combination.quantity}, {$combination.price}, {$combination.ecotax}, {$combination.id_image}, '{$combination.reference|addslashes}', {$combination.unit_impact}, {$combination.minimal_quantity});
	{/foreach}
	// Colors
	{if $colors|@count > 0}
		{if $product->id_color_default}var id_color_default = {$product->id_color_default|intval};{/if}
	{/if}
{/if}
//]]>
</script>

{include file="$tpl_dir./breadcrumb.tpl"}
<div id="primary_block" class="clearfix">
	<h1>{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</h1>

	{if isset($adminActionDisplay) && $adminActionDisplay}
	<div id="admin-action">
		<p>{l s='This product is not visible to your customers.'}
		<input type="hidden" id="admin-action-product-id" value="{$product->id}" />
		<input type="submit" value="{l s='Publish'}" class="exclusive" onclick="submitPublishProduct('{$base_dir}{$smarty.get.ad}', 0)"/>
		<input type="submit" value="{l s='Back'}" class="exclusive" onclick="submitPublishProduct('{$base_dir}{$smarty.get.ad}', 1)"/>
		</p>
		<div class="clear" ></div>
		<p id="admin-action-result"></p>
		</p>
	</div>
	{/if}

	{if isset($confirmation) && $confirmation}
	<p class="confirmation">
		{$confirmation}
	</p>
	{/if}

	<!-- right infos-->
	<div id="pb-right-column">
		<!-- product img-->
		<div id="image-block">
		{if $have_image}
			[img={$img_prod_dir}{$lang_iso}-default-large.jpg]name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}" />
		{/if}
		</div>

		{if isset($images) && count($images) > 0}
		<!-- thumbnails -->
		<div id="views_block" {if isset($images) && count($images) < 2}class="hidden"{/if}>
		{if isset($images) && count($images) > 3}<span class="view_scroll_spacer"><a id="view_scroll_left" class="hidden" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">{l s='Previous'}</a></span>{/if}
		<div id="thumbs_list">
			<ul id="thumbs_list_frame">
				{if isset($images)}
					{foreach from=$images item=image name=thumbnails}
					{assign var=imageIds value="`$product->id`-`$image.id_image`"}
					<li id="thumbnail_{$image.id_image}">
						<a href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'thickbox')}" rel="other-views" class="thickbox {if $smarty.foreach.thumbnails.first}shown{/if}" title="{$image.legend|htmlspecialchars}">
							[img={$img_dir}icon/cancel_16x18.gif] <a id="resetImages" href="{$link->getProductLink($product)}" onclick="$('span#wrapResetImages').hide('slow');return (false);">{l s='Display all pictures'}</a></span></p>{/if}
		<!-- usefull links-->
		<ul id="usefull_link_block">
			{if $HOOK_EXTRA_LEFT}{$HOOK_EXTRA_LEFT}{/if}
			
[*][url="javascript:print();"]{l s='Print'}[/url]
			{if $have_image && !$jqZoomEnabled}
			
[*]<span id="view_full_size" class="span_link">{l s='View full size'}</span>
			{/if}
			<g:plusone size="tall"></g:plusone>
		
[/list]
	</div>

	<!-- left infos-->
	<div id="pb-left-column">
		{if $product->description_short OR $packItems|@count > 0}
		<div id="short_description_block">
			{if $product->description_short}
				<div id="short_description_content" class="rte align_justify">{$product->description_short}</div>
			{/if}
			{if $product->description}
			<p class="buttons_bottom_block">[url="javascript:{ldelim}{rdelim}"]{l s='More details'}[/url]</p>
			{/if}
			{if $packItems|@count > 0}
				<h3>{l s='Pack content'}</h3>
				{foreach from=$packItems item=packItem}
					<div class="pack_content">
						{$packItem.pack_quantity} x <a href="{$link->getProductLink($packItem.id_product, $packItem.link_rewrite, $packItem.category)}">{$packItem.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a>
						<p>{$packItem.description_short}</p>
					</div>
				{/foreach}
			{/if}
		</div>
		{/if}

		{if isset($colors) && $colors}
		<!-- colors -->
		<div id="color_picker">
			<p>{l s='Pick a color:' js=1}</p>
			<div class="clear"></div>
			<ul id="color_to_pick_list">
			{foreach from=$colors key='id_attribute' item='color'}
				
[*]<a id="color_{$id_attribute|intval}" class="color_pick" style="background: {$color.value};" onclick="updateColorSelect({$id_attribute|intval});$('#wrapResetImages').show('slow');" title="{$color.name}">{if file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}[img={$img_col_dir}{$id_attribute}.jpg]{/if}</a>
			{/foreach}
			
[/list]
			<div class="clear"></div>
		</div>
		{/if}

		{if ($product->show_price AND !isset($restricted_country_mode)) OR isset($groups) OR $product->reference OR (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
		<!-- add to cart form-->
		<form id="buy_block" {if $PS_CATALOG_MODE AND !isset($groups) AND $product->quantity > 0}class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart.php')}" method="post">

			<!-- hidden datas -->
			<p class="hidden">
				<input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" />
				<input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" />
				<input type="hidden" name="add" value="1" />
				<input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" />
			</p>

			<!-- prices -->
			{if $product->show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}
				<p class="price">
					{if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2}
						{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, 2)}
						{assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL)}
					{elseif $priceDisplay == 1}
						{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, 2)}
						{assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL)}
					{/if}
					{if $product->on_sale}
						[img={$img_dir}onsale_{$lang_iso}.gif]
						<span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
					{elseif $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $productPriceWithoutRedution > $productPrice}
						<span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>
					{/if}
					

					<span class="our_price_display">
					{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
						<span id="our_price_display">{convertPrice price=$productPrice}</span>
							{if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) OR !isset($display_tax_label))}
								{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
							{/if}
					{/if}
					</span>
					{if $priceDisplay == 2}
						

						<span id="pretaxe_price"><span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, 2)}</span> {l s='tax excl.'}</span>
					{/if}
					

				</p>
				{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction}
					<p id="old_price"><span class="bold">
					{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
						{if $productPriceWithoutRedution > $productPrice}
							<span id="old_price_display">{convertPrice price=$productPriceWithoutRedution}</span>
								{if $tax_enabled && $display_tax_label == 1}
									{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
								{/if}
						{/if}
					{/if}
					</span>
					</p>

				{/if}
				{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}
					<p id="reduction_percent">{l s='(price reduced by'} <span id="reduction_percent_display">{$product->specificPrice.reduction*100}</span> %{l s=')'}</p>
				{/if}
				{if $packItems|@count}
					<p class="pack_price">{l s='instead of'} <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span></p>
					
				{/if}
				{if $product->ecotax != 0}
					<p class="price-ecotax">{l s='include'} <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> {l s='for green tax'}
						{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction}
						
{l s='(not impacted by the discount)'}
						{/if}
					</p>
				{/if}
				{if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000}
				  {math equation="pprice / punit_price" pprice=$productPrice punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price}
					<p class="unit-price"><span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> {l s='per'} {$product->unity|escape:'htmlall':'UTF-8'}</p>
				{/if}
				{*close if for show price*}
			{/if}

			{if isset($groups)}
			<!-- attributes -->
			<div id="attributes">
			{foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
			{if $group.attributes|@count}
			<p>
				<label for="group_{$id_attribute_group|intval}">{$group.name|escape:'htmlall':'UTF-8'} :</label>
				{assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
				<select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" onchange="javascript:findCombination();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if};">
					{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
						<option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}</option>
					{/foreach}
				</select>
			</p>
			{/if}
			{/foreach}
			</div>
			{/if}

			<p id="product_reference" {if isset($groups) OR !$product->reference}style="display: none;"{/if}><label for="product_reference">{l s='Reference :'} </label><span class="editable">{$product->reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}</span></p>

			<!-- quantity wanted -->
			<p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) OR $virtual OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
				<label>{l s='Quantity :'}</label>
				<input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" size="2" maxlength="3" {if $product->minimal_quantity > 1}onkeyup="checkMinimalQuantity({$product->minimal_quantity});"{/if} />
			</p>

			<!-- minimal quantity wanted -->
			<p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>{l s='You must add '}<b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b>{l s=' as a minimum quantity to buy this product.'}</p>
			{if $product->minimal_quantity > 1}
			<script type="text/javascript">
				checkMinimalQuantity();
			</script>
			{/if}

			<!-- availability -->
			<p id="availability_statut"{if ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) OR ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
				<span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span>
				<span id="availability_value"{if $product->quantity <= 0} class="warning_inline"{/if}>
					{if $product->quantity <= 0}{if $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{else}{$product->available_now}{/if}
				</span>
			</p>

			<!-- number of item in stock -->
			{if ($display_qties == 1 && !$PS_CATALOG_MODE && $product->available_for_order)}
			<p id="pQuantityAvailable"{if $product->quantity <= 0} style="display: none;"{/if}>
				<span id="quantityAvailable">{$product->quantity|intval}</span>
				<span {if $product->quantity > 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxt">{l s='item in stock'}</span>
				<span {if $product->quantity == 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxtMultiple">{l s='items in stock'}</span>
			</p>
   		{/if}
			<!-- Out of stock hook -->
			<p id="oosHook"{if $product->quantity > 0} style="display: none;"{/if}>
				{$HOOK_PRODUCT_OOS}
			</p>

			<p class="warning_inline" id="last_quantities"{if ($product->quantity > $last_qties OR $product->quantity <= 0) OR $allow_oosp OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if} >{l s='Warning: Last items in stock!'}</p>

			{if $product->online_only}
				<p>{l s='Online only'}</p>
			{/if}

			<p{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) OR !$product->available_for_order OR (isset($restricted_country_mode) AND $restricted_country_mode) OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if} id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block"><input type="submit" name="Submit" value="{l s='Add to cart'}" class="exclusive" /></p>
			{if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}
			<div class="clear"></div>
		</form>
		{/if}
		{if $HOOK_EXTRA_RIGHT}{$HOOK_EXTRA_RIGHT}{/if}
	</div>
</div>

{if $quantity_discounts}
<!-- quantity discount -->
<ul class="idTabs">
	
[*]<a style="cursor: pointer" class="selected">{l s='Quantity discount'}</a>
[/list]
<div id="quantityDiscount">
	<table class="std">
		<tr>
			{foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'}
				<th>{$quantity_discount.quantity|intval}
				{if $quantity_discount.quantity|intval > 1}
					{l s='quantities'}
				{else}
					{l s='quantity'}
				{/if}
				</th>
			{/foreach}
		</tr>
		<tr>
			{foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'}
				<td>
				{if $quantity_discount.price != 0 OR $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
					-{convertPrice price=$quantity_discount.real_value|floatval}
				{else}
  				-{$quantity_discount.real_value|floatval}%
				{/if}
				</td>
			{/foreach}
		</tr>
	</table>
</div>
{/if}

{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}

<!-- description and features -->
{if $product->description || $features || $accessories || $HOOK_PRODUCT_TAB || $attachments}
<div id="more_info_block" class="clear">
	<ul id="more_info_tabs" class="idTabs idTabsShort">
		{if $product->description}
[*]<a id="more_info_tab_more_info" href="#idTab1">{l s='More info'}</a>{/if}
		{if $features}
[*]<a id="more_info_tab_data_sheet" href="#idTab2">{l s='Data sheet'}</a>{/if}
		{if $attachments}
[*]<a id="more_info_tab_attachments" href="#idTab9">{l s='Download'}</a>{/if}
		{if isset($accessories) AND $accessories}
[*][url="#idTab4"]{l s='Accessories'}[/url]{/if}
		{$HOOK_PRODUCT_TAB}
	
[/list]
	<div id="more_info_sheets" class="sheets align_justify">
	{if $product->description}
		<!-- full description -->
		<div id="idTab1" class="rte">{$product->description}
	{/if}
	{if $features}
		<!-- product's features -->
		<ul id="idTab2" class="bullet">
		{foreach from=$features item=feature}
			
[*]<span>{$feature.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</span> {$feature.value|escape:'htmlall':'UTF-8'}
		{/foreach}
		
[/list]
	{/if}
	{if $attachments}
		<ul id="idTab9" class="bullet">
		{foreach from=$attachments item=attachment}
			
[*][url="{$link->getPageLink("]{$attachment.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}[/url]
{$attachment.description|escape:'htmlall':'UTF-8'}
		{/foreach}
		
[/list]
	{/if}
	{if isset($accessories) AND $accessories}
		<!-- accessories -->
		<ul id="idTab4" class="bullet">
			<div class="block products_block accessories_block clearfix">
				<div class="block_content">
					[list]
					{foreach from=$accessories item=accessory name=accessories_list}
						{assign var='accessoryLink' value=$link->getProductLink($accessory.id_product, $accessory.link_rewrite, $accessory.category)}
						<li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.accessories_list.first}first_item{elseif $smarty.foreach.accessories_list.last}last_item{else}item{/if} product_accessories_description">
							<h5>[url="{$accessoryLink|escape:"]{$accessory.name|truncate:22:'...':true|escape:'htmlall':'UTF-8'}[/url]</h5>
							<div class="product_desc">
								[url="{$accessoryLink|escape:"][img={$img_dir}icon/infos.gif]
				{l s='After saving your customized product, remember to add it to your cart.'}
				{if $product->uploadable_files}
{l s='Allowed file formats are: GIF, JPG, PNG'}{/if}
			</p>
			{if $product->uploadable_files|intval}
			<h2>{l s='Pictures'}</h2>
			<ul id="uploadable_files">
				{counter start=0 assign='customizationField'}
				{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
					{if $field.type == 0}
						<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='pictures_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
							{if isset($pictures.$key)}<div class="customizationUploadBrowse">
									[img={$pic_dir}{$pictures.$key}_small]
									<a href="{$link->getProductDeletePictureLink($product, $field.id_customization_field)}" title="{l s='Delete'}" >
										[img={$img_dir}icon/delete.gif]
									[/url]
								</div>{/if}
							<div class="customizationUploadBrowse"><input type="file" name="file{$field.id_customization_field}" id="img{$customizationField}" class="customization_block_input {if isset($pictures.$key)}filled{/if}" />{if $field.required}[sup]*[/sup]{/if}
							<div class="customizationUploadBrowseDescription">{if !empty($field.name)}{$field.name}{else}{l s='Please select an image file from your hard drive'}{/if}</div></div>
						
						{counter}
					{/if}
				{/foreach}
			
[/list]
			{/if}
			<div class="clear"></div>
			{if $product->text_fields|intval}
			<h2>{l s='Texts'}</h2>
			<ul id="text_fields">
				{counter start=0 assign='customizationField'}
				{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
					{if $field.type == 1}
						<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='textFields_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
							{if !empty($field.name)}{$field.name}{/if}{if $field.required}[sup]*[/sup]{/if}<textarea type="text" name="textField{$field.id_customization_field}" id="textField{$customizationField}" rows="1" cols="40" class="customization_block_input" />{if isset($textFields.$key)}{$textFields.$key|stripslashes}{/if}</textarea>
						
						{counter}
					{/if}
				{/foreach}
			
[/list]
			{/if}
			<p style="clear: left;" id="customizedDatas">
				<input type="hidden" name="quantityBackup" id="quantityBackup" value="" />
				<input type="hidden" name="submitCustomizedDatas" value="1" />
				<input type="button" class="button" value="{l s='Save'}" onclick="javascript:saveCustomization()" />
				<span id="ajax-loader" style="display:none">[img={$img_ps_dir}loader.gif]</span>
			</p>
		</form>
		<p class="clear required">[sup]*[/sup] {l s='required fields'}</p>
	</div>
{/if}

{if $packItems|@count > 0}
	<div>
		<h2>{l s='Pack content'}</h2>
		{include file="$tpl_dir./product-list.tpl" products=$packItems}
	</div>
{/if}

{/if}

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Wgrałem macierzyste pliki themes/prestashop/ i dalej problem pozostaje taki sam.

To musi być w jakimś innym pliku - gdzie dotyczy on również przycisku "pokaz szczegoly" ikony nowy produkt oraz napisu Ceny itp... Bo właśnie tego brakuje :/

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o cache ze ścieżki tools/smarty/cache

To tak, wyczyściłem po zmianie. Zastanawiam się czy tego nie powoduje jakiś moduł z tych dwóch - po ich wyłączeniu problem znika wraz ze znakiem //]]> ale dalej nie pojawiają się brakujące elementy.

 

Czy z głównego katalogu cache również usunąć, a jak tak to w który bo są podfoldery 0-9 i większości puste.

 

Niestety nie mogę wgrać macierzystego backupu, gdyż modyfikacje wtedy zostaną usunięte.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

W Parametry zaawansowane > Wydajność > włącz wymuś kompilacje i wyłącz pamięć podręczną, następnie wchodzisz na sklep kilkakrotnie wciskasz na raz Ctrl i F5 dla pewności że przeglądarka nie będzie pamiętała wcześniejszego wyglądu strony i sprawdzasz czy zmiany nastąpiły. Jeżeli nie to wtedy masz pewność że wina nie leżała po stronie tpl.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Hey,

 

Endriu 107 - dziękuję bardzo za rady - podziałały bo w product.tpl znalazłem i usunąłem 2 wskaźniki Facebooklike i Google +1 jednak dalej mam problem z wyświetlaniem napisu Cena brutto, przycisku pokaż szczegóły i ikonki nowego produktu (zaznaczone na czerwono)...

 

Gdzie znajduje się odwołanie do kodu, odpowiedzialnego za napis ceny, przycisku pokaż szczegóły na stronie produktu oraz za wyświetlanie ikonki nowego produktu obok ceny?

 

Również chciałbym umieścić pod sobą te buttony z sieci społecznościowych (zaznaczone na zielono) - tylko który kod jest który - czy to jest regulowane div'ami czy po prostu script?

 

Poniżej aktualny kod pliku product.tpl do wglądu:

 

{*
* 2007-2011 PrestaShop
*
* NOTICE OF LICENSE
*
* This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0)
* that is bundled with this package in the file LICENSE.txt.
* It is also available through the world-wide-web at this URL:
* http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php
* If you did not receive a copy of the license and are unable to
* obtain it through the world-wide-web, please send an email
* to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately.
*
* DISCLAIMER
*
* Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer
* versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your
* needs please refer to http://www.prestashop.com for more information.
*
* @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com>
* @copyright 2007-2011 PrestaShop SA
* @version Release: $Revision: 7164 $
* @license  http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0)
* International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA
*}

{include file="$tpl_dir./errors.tpl"}
{if $errors|@count == 0}
<script type="text/javascript">
// <![CDATA[

// PrestaShop internal settings
var currencySign = '{$currencySign|html_entity_decode:2:"UTF-8"}';
var currencyRate = '{$currencyRate|floatval}';
var currencyFormat = '{$currencyFormat|intval}';
var currencyBlank = '{$currencyBlank|intval}';
var taxRate = {$tax_rate|floatval};
var jqZoomEnabled = {if $jqZoomEnabled}true{else}false{/if};

//JS Hook
var oosHookJsCodeFunctions = new Array();

// Parameters
var id_product = '{$product->id|intval}';
var productHasAttributes = {if isset($groups)}true{else}false{/if};
var quantitiesDisplayAllowed = {if $display_qties == 1}true{else}false{/if};
var quantityAvailable = {if $display_qties == 1 && $product->quantity}{$product->quantity}{else}0{/if};
var allowBuyWhenOutOfStock = {if $allow_oosp == 1}true{else}false{/if};
var availableNowValue = '{$product->available_now|escape:'quotes':'UTF-8'}';
var availableLaterValue = '{$product->available_later|escape:'quotes':'UTF-8'}';
var productPriceTaxExcluded = {$product->getPriceWithoutReduct(true)|default:'null'} - {$product->ecotax};
var reduction_percent = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}{$product->specificPrice.reduction*100}{else}0{/if};
var reduction_price = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $product->specificPrice.reduction_type == 'amount'}{$product->specificPrice.reduction}{else}0{/if};
var specific_price = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.price}{$product->specificPrice.price}{else}0{/if};
var specific_currency = {if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.id_currency}true{else}false{/if};
var group_reduction = '{$group_reduction}';
var default_eco_tax = {$product->ecotax};
var ecotaxTax_rate = {$ecotaxTax_rate};
var currentDate = '{$smarty.now|date_format:'%Y-%m-%d %H:%M:%S'}';
var maxQuantityToAllowDisplayOfLastQuantityMessage = {$last_qties};
var noTaxForThisProduct = {if $no_tax == 1}true{else}false{/if};
var displayPrice = {$priceDisplay};
var productReference = '{$product->reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}';
var productAvailableForOrder = {if (isset($restricted_country_mode) AND $restricted_country_mode) OR $PS_CATALOG_MODE}'0'{else}'{$product->available_for_order}'{/if};
var productShowPrice = '{if !$PS_CATALOG_MODE}{$product->show_price}{else}0{/if}';
var productUnitPriceRatio = '{$product->unit_price_ratio}';
var idDefaultImage = {if isset($cover.id_image_only)}{$cover.id_image_only}{else}0{/if};

// Customizable field
var img_ps_dir = '{$img_ps_dir}';
var customizationFields = new Array();
{assign var='imgIndex' value=0}
{assign var='textFieldIndex' value=0}
{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
	{assign var="key" value="pictures_`$product->id`_`$field.id_customization_field`"}
	customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}] = new Array();
	customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}][0] = '{if $field.type|intval == 0}img{$imgIndex++}{else}textField{$textFieldIndex++}{/if}';
	customizationFields[{$smarty.foreach.customizationFields.index|intval}][1] = {if $field.type|intval == 0 && isset($pictures.$key) && $pictures.$key}2{else}{$field.required|intval}{/if};
{/foreach}

// Images
var img_prod_dir = '{$img_prod_dir}';
var combinationImages = new Array();

{if isset($combinationImages)}
	{foreach from=$combinationImages item='combination' key='combinationId' name='f_combinationImages'}
		combinationImages[{$combinationId}] = new Array();
		{foreach from=$combination item='image' name='f_combinationImage'}
			combinationImages[{$combinationId}][{$smarty.foreach.f_combinationImage.index}] = {$image.id_image|intval};
		{/foreach}
	{/foreach}
{/if}

combinationImages[0] = new Array();
{if isset($images)}
	{foreach from=$images item='image' name='f_defaultImages'}
		combinationImages[0][{$smarty.foreach.f_defaultImages.index}] = {$image.id_image};
	{/foreach}
{/if}

// Translations
var doesntExist = '{l s='The product does not exist in this model. Please choose another.' js=1}';
var doesntExistNoMore = '{l s='This product is no longer in stock' js=1}';
var doesntExistNoMoreBut = '{l s='with those attributes but is available with others' js=1}';
var uploading_in_progress = '{l s='Uploading in progress, please wait...' js=1}';
var fieldRequired = '{l s='Please fill in all required fields, then save the customization.' js=1}';

{if isset($groups)}
	// Combinations
	{foreach from=$combinations key=idCombination item=combination}
		addCombination({$idCombination|intval}, new Array({$combination.list}), {$combination.quantity}, {$combination.price}, {$combination.ecotax}, {$combination.id_image}, '{$combination.reference|addslashes}', {$combination.unit_impact}, {$combination.minimal_quantity});
	{/foreach}
	// Colors
	{if $colors|@count > 0}
		{if $product->id_color_default}var id_color_default = {$product->id_color_default|intval};{/if}
	{/if}
{/if}
//]]>
</script>

{include file="$tpl_dir./breadcrumb.tpl"}
<div id="primary_block" class="clearfix">
	<h1>{$product->name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</h1>

	{if isset($adminActionDisplay) && $adminActionDisplay}
	<div id="admin-action">
		<p>{l s='This product is not visible to your customers.'}
		<input type="hidden" id="admin-action-product-id" value="{$product->id}" />
		<input type="submit" value="{l s='Publish'}" class="exclusive" onclick="submitPublishProduct('{$base_dir}{$smarty.get.ad}', 0)"/>
		<input type="submit" value="{l s='Back'}" class="exclusive" onclick="submitPublishProduct('{$base_dir}{$smarty.get.ad}', 1)"/>
		</p>
		<div class="clear" ></div>
		<p id="admin-action-result"></p>
		</p>
	</div>
	{/if}

	{if isset($confirmation) && $confirmation}
	<p class="confirmation">
		{$confirmation}
	</p>
	{/if}

	<!-- right infos-->
	<div id="pb-right-column">
		<!-- product img-->
		<div id="image-block">
		{if $have_image}
			[img={$img_prod_dir}{$lang_iso}-default-large.jpg]name|escape:'htmlall':'UTF-8'}" width="{$largeSize.width}" height="{$largeSize.height}" />
		{/if}
		</div>

		{if isset($images) && count($images) > 0}
		<!-- thumbnails -->
		<div id="views_block" {if isset($images) && count($images) < 2}class="hidden"{/if}>
		{if isset($images) && count($images) > 3}<span class="view_scroll_spacer"><a id="view_scroll_left" class="hidden" title="{l s='Other views'}" href="javascript:{ldelim}{rdelim}">{l s='Previous'}</a></span>{/if}
		<div id="thumbs_list">
			<ul id="thumbs_list_frame">
				{if isset($images)}
					{foreach from=$images item=image name=thumbnails}
					{assign var=imageIds value="`$product->id`-`$image.id_image`"}
					<li id="thumbnail_{$image.id_image}">
						<a href="{$link->getImageLink($product->link_rewrite, $imageIds, 'thickbox')}" rel="other-views" class="thickbox {if $smarty.foreach.thumbnails.first}shown{/if}" title="{$image.legend|htmlspecialchars}">
							[img={$img_dir}icon/cancel_16x18.gif] <a id="resetImages" href="{$link->getProductLink($product)}" onclick="$('span#wrapResetImages').hide('slow');return (false);">{l s='Display all pictures'}</a></span></p>{/if}
		<!-- usefull links-->
		<ul id="usefull_link_block">
			{if $HOOK_EXTRA_LEFT}{$HOOK_EXTRA_LEFT}{/if}
			
[*][url="javascript:print();"]{l s='Print'}[/url]
			{if $have_image && !$jqZoomEnabled}
			
[*]<span id="view_full_size" class="span_link">{l s='View full size'}</span>
			{/if}
		
[/list]
	</div>

	<!-- left infos-->
	<div id="pb-left-column">
		{if $product->description_short OR $packItems|@count > 0}
		<div id="short_description_block">
			{if $product->description_short}
				<div id="short_description_content" class="rte align_justify">{$product->description_short}</div>
			{/if}
			{if $product->description}
			<p class="buttons_bottom_block">[url="javascript:{ldelim}{rdelim}"]{l s='More details'}[/url]</p>
			{/if}
			{if $packItems|@count > 0}
				<h3>{l s='Pack content'}</h3>
				{foreach from=$packItems item=packItem}
					<div class="pack_content">
						{$packItem.pack_quantity} x <a href="{$link->getProductLink($packItem.id_product, $packItem.link_rewrite, $packItem.category)}">{$packItem.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</a>
						<p>{$packItem.description_short}</p>
					</div>
				{/foreach}
			{/if}
		</div>
		{/if}

		{if isset($colors) && $colors}
		<!-- colors -->
		<div id="color_picker">
			<p>{l s='Pick a color:' js=1}</p>
			<div class="clear"></div>
			<ul id="color_to_pick_list">
			{foreach from=$colors key='id_attribute' item='color'}
				
[*]<a id="color_{$id_attribute|intval}" class="color_pick" style="background: {$color.value};" onclick="updateColorSelect({$id_attribute|intval});$('#wrapResetImages').show('slow');" title="{$color.name}">{if file_exists($col_img_dir|cat:$id_attribute|cat:'.jpg')}[img={$img_col_dir}{$id_attribute}.jpg]{/if}</a>
			{/foreach}
			
[/list]
			<div class="clear"></div>
		</div>
		{/if}

		{if ($product->show_price AND !isset($restricted_country_mode)) OR isset($groups) OR $product->reference OR (isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS)}
		<!-- add to cart form-->
		<form id="buy_block" {if $PS_CATALOG_MODE AND !isset($groups) AND $product->quantity > 0}class="hidden"{/if} action="{$link->getPageLink('cart.php')}" method="post">

			<!-- hidden datas -->
			<p class="hidden">
				<input type="hidden" name="token" value="{$static_token}" />
				<input type="hidden" name="id_product" value="{$product->id|intval}" id="product_page_product_id" />
				<input type="hidden" name="add" value="1" />
				<input type="hidden" name="id_product_attribute" id="idCombination" value="" />
			</p>

			<!-- prices -->
			{if $product->show_price AND !isset($restricted_country_mode) AND !$PS_CATALOG_MODE}
				<p class="price">
					{if !$priceDisplay || $priceDisplay == 2}
						{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(true, $smarty.const.NULL, 2)}
						{assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(false, $smarty.const.NULL)}
					{elseif $priceDisplay == 1}
						{assign var='productPrice' value=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, 2)}
						{assign var='productPriceWithoutRedution' value=$product->getPriceWithoutReduct(true, $smarty.const.NULL)}
					{/if}
					{if $product->on_sale}
						[img={$img_dir}onsale_{$lang_iso}.gif]
						<span class="on_sale">{l s='On sale!'}</span>
					{elseif $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction AND $productPriceWithoutRedution > $productPrice}
						<span class="discount">{l s='Reduced price!'}</span>
					{/if}
					

					<span class="our_price_display">
					{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
						<span id="our_price_display">{convertPrice price=$productPrice}</span>
							{if $tax_enabled && ((isset($display_tax_label) && $display_tax_label == 1) OR !isset($display_tax_label))}
								{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
							{/if}
					{/if}
					</span>
					{if $priceDisplay == 2}
						

						<span id="pretaxe_price"><span id="pretaxe_price_display">{convertPrice price=$product->getPrice(false, $smarty.const.NULL, 2)}</span> {l s='tax excl.'}</span>
					{/if}
					

				</p>
				{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction}
					<p id="old_price"><span class="bold">
					{if $priceDisplay >= 0 && $priceDisplay <= 2}
						{if $productPriceWithoutRedution > $productPrice}
							<span id="old_price_display">{convertPrice price=$productPriceWithoutRedution}</span>
								{if $tax_enabled && $display_tax_label == 1}
									{if $priceDisplay == 1}{l s='tax excl.'}{else}{l s='tax incl.'}{/if}
								{/if}
						{/if}
					{/if}
					</span>
					</p>

				{/if}
				{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction_type == 'percentage'}
					<p id="reduction_percent">{l s='(price reduced by'} <span id="reduction_percent_display">{$product->specificPrice.reduction*100}</span> %{l s=')'}</p>
				{/if}
				{if $packItems|@count}
					<p class="pack_price">{l s='instead of'} <span style="text-decoration: line-through;">{convertPrice price=$product->getNoPackPrice()}</span></p>
					
				{/if}
				{if $product->ecotax != 0}
					<p class="price-ecotax">{l s='include'} <span id="ecotax_price_display">{if $priceDisplay == 2}{$ecotax_tax_exc|convertAndFormatPrice}{else}{$ecotax_tax_inc|convertAndFormatPrice}{/if}</span> {l s='for green tax'}
						{if $product->specificPrice AND $product->specificPrice.reduction}
						
{l s='(not impacted by the discount)'}
						{/if}
					</p>
				{/if}
				{if !empty($product->unity) && $product->unit_price_ratio > 0.000000}
				  {math equation="pprice / punit_price" pprice=$productPrice punit_price=$product->unit_price_ratio assign=unit_price}
					<p class="unit-price"><span id="unit_price_display">{convertPrice price=$unit_price}</span> {l s='per'} {$product->unity|escape:'htmlall':'UTF-8'}</p>
				{/if}
				{*close if for show price*}
			{/if}

			{if isset($groups)}
			<!-- attributes -->
			<div id="attributes">
			{foreach from=$groups key=id_attribute_group item=group}
			{if $group.attributes|@count}
			<p>
				<label for="group_{$id_attribute_group|intval}">{$group.name|escape:'htmlall':'UTF-8'} :</label>
				{assign var="groupName" value="group_$id_attribute_group"}
				<select name="{$groupName}" id="group_{$id_attribute_group|intval}" onchange="javascript:findCombination();{if $colors|@count > 0}$('#wrapResetImages').show('slow');{/if};">
					{foreach from=$group.attributes key=id_attribute item=group_attribute}
						<option value="{$id_attribute|intval}"{if (isset($smarty.get.$groupName) && $smarty.get.$groupName|intval == $id_attribute) || $group.default == $id_attribute} selected="selected"{/if} title="{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}">{$group_attribute|escape:'htmlall':'UTF-8'}</option>
					{/foreach}
				</select>
			</p>
			{/if}
			{/foreach}
			</div>
			{/if}

			<p id="product_reference" {if isset($groups) OR !$product->reference}style="display: none;"{/if}><label for="product_reference">{l s='Reference :'} </label><span class="editable">{$product->reference|escape:'htmlall':'UTF-8'}</span></p>

			<!-- quantity wanted -->
			<p id="quantity_wanted_p"{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) OR $virtual OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
				<label>{l s='Quantity :'}</label>
				<input type="text" name="qty" id="quantity_wanted" class="text" value="{if isset($quantityBackup)}{$quantityBackup|intval}{else}{if $product->minimal_quantity > 1}{$product->minimal_quantity}{else}1{/if}{/if}" size="2" maxlength="3" {if $product->minimal_quantity > 1}onkeyup="checkMinimalQuantity({$product->minimal_quantity});"{/if} />
			</p>

			<!-- minimal quantity wanted -->
			<p id="minimal_quantity_wanted_p"{if $product->minimal_quantity <= 1 OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>{l s='You must add '}<b id="minimal_quantity_label">{$product->minimal_quantity}</b>{l s=' as a minimum quantity to buy this product.'}</p>
			{if $product->minimal_quantity > 1}
			<script type="text/javascript">
				checkMinimalQuantity();
			</script>
			{/if}

			<!-- availability -->
			<p id="availability_statut"{if ($product->quantity <= 0 && !$product->available_later && $allow_oosp) OR ($product->quantity > 0 && !$product->available_now) OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if}>
				<span id="availability_label">{l s='Availability:'}</span>
				<span id="availability_value"{if $product->quantity <= 0} class="warning_inline"{/if}>
					{if $product->quantity <= 0}{if $allow_oosp}{$product->available_later}{else}{l s='This product is no longer in stock'}{/if}{else}{$product->available_now}{/if}
				</span>
			</p>

			<!-- number of item in stock -->
			{if ($display_qties == 1 && !$PS_CATALOG_MODE && $product->available_for_order)}
			<p id="pQuantityAvailable"{if $product->quantity <= 0} style="display: none;"{/if}>
				<span id="quantityAvailable">{$product->quantity|intval}</span>
				<span {if $product->quantity > 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxt">{l s='item in stock'}</span>
				<span {if $product->quantity == 1} style="display: none;"{/if} id="quantityAvailableTxtMultiple">{l s='items in stock'}</span>
			</p>
   		{/if}
			<!-- Out of stock hook -->
			<p id="oosHook"{if $product->quantity > 0} style="display: none;"{/if}>
				{$HOOK_PRODUCT_OOS}
			</p>

			<p class="warning_inline" id="last_quantities"{if ($product->quantity > $last_qties OR $product->quantity <= 0) OR $allow_oosp OR !$product->available_for_order OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if} >{l s='Warning: Last items in stock!'}</p>

			{if $product->online_only}
				<p>{l s='Online only'}</p>
			{/if}

			<p{if (!$allow_oosp && $product->quantity <= 0) OR !$product->available_for_order OR (isset($restricted_country_mode) AND $restricted_country_mode) OR $PS_CATALOG_MODE} style="display: none;"{/if} id="add_to_cart" class="buttons_bottom_block"><input type="submit" name="Submit" value="{l s='Add to cart'}" class="exclusive" /></p>
			{if isset($HOOK_PRODUCT_ACTIONS) && $HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{$HOOK_PRODUCT_ACTIONS}{/if}
			<div class="clear"></div>
		</form>
		{/if}
		{if $HOOK_EXTRA_RIGHT}{$HOOK_EXTRA_RIGHT}{/if}
	</div>
</div>

{if $quantity_discounts}
<!-- quantity discount -->
<ul class="idTabs">
	
[*]<a style="cursor: pointer" class="selected">{l s='Quantity discount'}</a>
[/list]
<div id="quantityDiscount">
	<table class="std">
		<tr>
			{foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'}
				<th>{$quantity_discount.quantity|intval}
				{if $quantity_discount.quantity|intval > 1}
					{l s='quantities'}
				{else}
					{l s='quantity'}
				{/if}
				</th>
			{/foreach}
		</tr>
		<tr>
			{foreach from=$quantity_discounts item='quantity_discount' name='quantity_discounts'}
				<td>
				{if $quantity_discount.price != 0 OR $quantity_discount.reduction_type == 'amount'}
					-{convertPrice price=$quantity_discount.real_value|floatval}
				{else}
  				-{$quantity_discount.real_value|floatval}%
				{/if}
				</td>
			{/foreach}
		</tr>
	</table>
</div>
{/if}

{$HOOK_PRODUCT_FOOTER}

<!-- description and features -->
{if $product->description || $features || $accessories || $HOOK_PRODUCT_TAB || $attachments}
<div id="more_info_block" class="clear">
	<ul id="more_info_tabs" class="idTabs idTabsShort">
		{if $product->description}
[*]<a id="more_info_tab_more_info" href="#idTab1">{l s='More info'}</a>{/if}
		{if $features}
[*]<a id="more_info_tab_data_sheet" href="#idTab2">{l s='Data sheet'}</a>{/if}
		{if $attachments}
[*]<a id="more_info_tab_attachments" href="#idTab9">{l s='Download'}</a>{/if}
		{if isset($accessories) AND $accessories}
[*][url="#idTab4"]{l s='Accessories'}[/url]{/if}
		{$HOOK_PRODUCT_TAB}
	
[/list]
	<div id="more_info_sheets" class="sheets align_justify">
	{if $product->description}
		<!-- full description -->
		<div id="idTab1" class="rte">{$product->description}</div>
	{/if}
	{if $features}
		<!-- product's features -->
		<ul id="idTab2" class="bullet">
		{foreach from=$features item=feature}
			
[*]<span>{$feature.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}</span> {$feature.value|escape:'htmlall':'UTF-8'}
		{/foreach}
		
[/list]
	{/if}
	{if $attachments}
		<ul id="idTab9" class="bullet">
		{foreach from=$attachments item=attachment}
			
[*][url="{$link->getPageLink("]{$attachment.name|escape:'htmlall':'UTF-8'}[/url]
{$attachment.description|escape:'htmlall':'UTF-8'}
		{/foreach}
		
[/list]
	{/if}
	{if isset($accessories) AND $accessories}
		<!-- accessories -->
		<ul id="idTab4" class="bullet">
			<div class="block products_block accessories_block clearfix">
				<div class="block_content">
					[list]
					{foreach from=$accessories item=accessory name=accessories_list}
						{assign var='accessoryLink' value=$link->getProductLink($accessory.id_product, $accessory.link_rewrite, $accessory.category)}
						<li class="ajax_block_product {if $smarty.foreach.accessories_list.first}first_item{elseif $smarty.foreach.accessories_list.last}last_item{else}item{/if} product_accessories_description">
							<h5>[url="{$accessoryLink|escape:"]{$accessory.name|truncate:22:'...':true|escape:'htmlall':'UTF-8'}[/url]</h5>
							<div class="product_desc">
								[url="{$accessoryLink|escape:"][img={$img_dir}icon/infos.gif]
				{l s='After saving your customized product, remember to add it to your cart.'}
				{if $product->uploadable_files}
{l s='Allowed file formats are: GIF, JPG, PNG'}{/if}
			</p>
			{if $product->uploadable_files|intval}
			<h2>{l s='Pictures'}</h2>
			<ul id="uploadable_files">
				{counter start=0 assign='customizationField'}
				{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
					{if $field.type == 0}
						<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='pictures_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
							{if isset($pictures.$key)}<div class="customizationUploadBrowse">
									[img={$pic_dir}{$pictures.$key}_small]
									<a href="{$link->getProductDeletePictureLink($product, $field.id_customization_field)}" title="{l s='Delete'}" >
										[img={$img_dir}icon/delete.gif]
									[/url]
								</div>{/if}
							<div class="customizationUploadBrowse"><input type="file" name="file{$field.id_customization_field}" id="img{$customizationField}" class="customization_block_input {if isset($pictures.$key)}filled{/if}" />{if $field.required}[sup]*[/sup]{/if}
							<div class="customizationUploadBrowseDescription">{if !empty($field.name)}{$field.name}{else}{l s='Please select an image file from your hard drive'}{/if}</div></div>
						
						{counter}
					{/if}
				{/foreach}
			
[/list]
			{/if}
			<div class="clear"></div>
			{if $product->text_fields|intval}
			<h2>{l s='Texts'}</h2>
			<ul id="text_fields">
				{counter start=0 assign='customizationField'}
				{foreach from=$customizationFields item='field' name='customizationFields'}
					{if $field.type == 1}
						<li class="customizationUploadLine{if $field.required} required{/if}">{assign var='key' value='textFields_'|cat:$product->id|cat:'_'|cat:$field.id_customization_field}
							{if !empty($field.name)}{$field.name}{/if}{if $field.required}[sup]*[/sup]{/if}<textarea type="text" name="textField{$field.id_customization_field}" id="textField{$customizationField}" rows="1" cols="40" class="customization_block_input" />{if isset($textFields.$key)}{$textFields.$key|stripslashes}{/if}</textarea>
						
						{counter}
					{/if}
				{/foreach}
			
[/list]
			{/if}
			<p style="clear: left;" id="customizedDatas">
				<input type="hidden" name="quantityBackup" id="quantityBackup" value="" />
				<input type="hidden" name="submitCustomizedDatas" value="1" />
				<input type="button" class="button" value="{l s='Save'}" onclick="javascript:saveCustomization()" />
				<span id="ajax-loader" style="display:none">[img={$img_ps_dir}loader.gif]</span>
			</p>
		</form>
		<p class="clear required">[sup]*[/sup] {l s='required fields'}</p>
	</div>
{/if}

{if $packItems|@count > 0}
	<div>
		<h2>{l s='Pack content'}</h2>
		{include file="$tpl_dir./product-list.tpl" products=$packItems}
	</div>
{/if}

{/if}

post-3516-1399570712,08_thumb.jpg

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Tak na szybko to jeżeli chodzi o cenę brutto znajdź kod:

 

<span class="syntaxdefault"></span><span class="syntaxkeyword">{</span><span class="syntaxdefault">if $priceDisplay </span><span class="syntaxkeyword">>=</span><span class="syntaxdefault"> 0 </span><span class="syntaxkeyword">&&</span><span class="syntaxdefault"> $priceDisplay </span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault"> 2</span><span class="syntaxkeyword">}
</span><span class="syntaxdefault">                  </span><span class="syntaxkeyword"><</span><span class="syntaxdefault">span id</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"our_price_display"</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">convertPrice price</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">$productPrice</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">>
</span><span class="syntaxdefault">                     </span><span class="syntaxkeyword">{</span><span class="syntaxdefault">if $tax_enabled  </span><span class="syntaxkeyword">&&</span><span class="syntaxdefault"> </span><span class="syntaxkeyword">((isset(</span><span class="syntaxdefault">$display_tax_label</span><span class="syntaxkeyword">)</span><span class="syntaxdefault"> </span><span class="syntaxkeyword">&&</span><span class="syntaxdefault"> $display_tax_label </span><span class="syntaxkeyword">==</span><span class="syntaxdefault"> 1</span><span class="syntaxkeyword">)</span><span class="syntaxdefault"> OR </span><span class="syntaxkeyword">!isset(</span><span class="syntaxdefault">$display_tax_label</span><span class="syntaxkeyword">))}
</span><span class="syntaxdefault">                        </span><span class="syntaxkeyword">{</span><span class="syntaxdefault">if $priceDisplay </span><span class="syntaxkeyword">==</span><span class="syntaxdefault"> 1</span><span class="syntaxkeyword">}{</span><span class="syntaxdefault">l s</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">'tax excl.'</span><span class="syntaxkeyword">}{else}{</span><span class="syntaxdefault">l s</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">'tax incl.'</span><span class="syntaxkeyword">}{/if}
</span><span class="syntaxdefault">                     </span><span class="syntaxkeyword">{/if}
</span><span class="syntaxdefault">               </span><span class="syntaxkeyword">{/if}</span><span class="syntaxdefault"> </span>

zamień na :

 

<span class="syntaxdefault"></span><span class="syntaxkeyword">{</span><span class="syntaxdefault">if $priceDisplay </span><span class="syntaxkeyword">>=</span><span class="syntaxdefault"> 0 </span><span class="syntaxkeyword">&&</span><span class="syntaxdefault"> $priceDisplay </span><span class="syntaxkeyword"><=</span><span class="syntaxdefault"> 2</span><span class="syntaxkeyword">}
</span><span class="syntaxdefault">                    </span><span class="syntaxkeyword"><</span><span class="syntaxdefault">span id</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">"our_price_display"</span><span class="syntaxkeyword">>{</span><span class="syntaxdefault">convertPrice price</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxdefault">$productPrice</span><span class="syntaxkeyword">}</</span><span class="syntaxdefault">span</span><span class="syntaxkeyword">>
</span><span class="syntaxdefault">                    </span><span class="syntaxkeyword"><!--{</span><span class="syntaxdefault">if $tax_enabled  </span><span class="syntaxkeyword">&&</span><span class="syntaxdefault"> </span><span class="syntaxkeyword">((isset(</span><span class="syntaxdefault">$display_tax_label</span><span class="syntaxkeyword">)</span><span class="syntaxdefault"> </span><span class="syntaxkeyword">&&</span><span class="syntaxdefault"> $display_tax_label </span><span class="syntaxkeyword">==</span><span class="syntaxdefault"> 1</span><span class="syntaxkeyword">)</span><span class="syntaxdefault"> OR </span><span class="syntaxkeyword">!isset(</span><span class="syntaxdefault">$display_tax_label</span><span class="syntaxkeyword">))}
</span><span class="syntaxdefault">                        </span><span class="syntaxkeyword">{</span><span class="syntaxdefault">if $priceDisplay </span><span class="syntaxkeyword">==</span><span class="syntaxdefault"> 1</span><span class="syntaxkeyword">}{</span><span class="syntaxdefault">l s</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">'tax excl.'</span><span class="syntaxkeyword">}{else}{</span><span class="syntaxdefault">l s</span><span class="syntaxkeyword">=</span><span class="syntaxstring">'tax incl.'</span><span class="syntaxkeyword">}{/if}
</span><span class="syntaxdefault">                    </span><span class="syntaxkeyword">{/if}-->
</span><span class="syntaxdefault">                </span><span class="syntaxkeyword">{/if}</span><span class="syntaxdefault"> </span>

Co do reszty to mam trochę inny układ więc ciężko mi powiedzieć, z dostępem do sklepu było by łatwiej nam ci pomóc.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Hymm no rozumiem ale powiedz do czego dokładnie dostęp byś potrzebował - mogę wysłać Ci pliki jakie są potrzebne.

Jeśli chodzi o ver. presty to jest to 1.4.4.1 pl z kilkoma zmianami lecz bez większych zmian w bazie danych i samej strukturze - zero ingerencji kodzie co do produktu, oprócz tego o czym jest tu problem.

 

Prawdopodobnie przyczyną problemu musiał być mój błąd dawno temu, gdy ręcznie wklejałem kod źródłowy do tych plików - na szczęście wszystkie pliki są już zastąpione oryginalnymi a pozostałe to te, w których są zmodyfikowane poprawki do różnych modułów. Jednak nie powodują one tych problemów tylko uwalony kod przez ze mnie :/ ahh

 

Niestety po zmiach tego wyświetlania napisu ceny - strona produktu w ogółe się nie wyświetla oprócz lewej kolumny modułów i topa... a reszta pusta... bez jakichkolwiek błędów. Jeszcze popróbuję i dam znać...

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Większość błędów usunąłem ale dalej nie wiem jak naprawić tą stronę produktu, a dokładnie przycisk "pokaż szczegóły" oraz napis Cena brutto. Prosiłbym o pomoc z tym - co dokładnie będzie potrzebne Endriu?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Przeglądam kod i tak doszedłem do wniosku że wszystko jest w porządku, problem z przyciskiem pokaż szczegóły leży zapewne w dodatkowym module który wyświetla przycisk "zapytaj/zamów ten produkt" zamiast standardowego przycisku.

 

Jeżeli chodzi o napis brutto przy cenie na pewno jest to do edycji w tłumaczeniach, nie mam wersji 1.4 zainstalowanej ale w 1.5 w samych tłumaczeniach stron sklepu słowo brutto występuje 20 razy.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Nie, bo ten moduł był testowany i toż po wgraniu go nie powodował żadnych problemów. Ten problem pojawił się dopiero po przenoszeniu sklepu między hostingami - przepuszczam że jakiś plik musiał się wysypać przy wgrywaniu bądź wysyłce. Tylko jaki...

 

Widać że to część kodu php coś komplikuje, niestety nie wiem w jakich plikach szukać błędu.

To samo do napisu - był on normalnie jednak z pojawieniem się tego problemu znikł.

Gdzie proponowałbyś szukać?

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

ten moduł był testowany i toż po wgraniu go nie powodował żadnych problemów...

 

Gdzie proponowałbyś szukać?

Proponuje odinstalować i zainstalować ponownie moduł odpowiadający za przycisk "zapytaj" gdy porówna się kod widać że ten przycisk zastępuje przycisk "więcej szczegółów". Po odinstalowaniu w pierwszej kolejności sprawdź czy przycisk "więcej szczegółów" się wyświetla.

 

Odnośnie napisu brutto tak jak pisałem wcześniej on musi się skądś brać, sprawdź konfiguracje sklepu odnośnie podatków jeżeli wszystko ok to pozostaje znaleźć miejsce tłumaczenia i je zmienić, to chyba najprostszy sposób.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Niestety - odinstalowałem całkowicie ten sugerowany moduł, włączyłem kompilację i wyłączyłem cache, wyczyściłem cookies przeglądarki i efekt taki sam - brak buttona...

 

Jeśli chodzi o napis "Cena" to sprawdziłem całe tłumaczenie - wszędzie price były uzupełnione - nadpisywałem pliki języków i efekt ten sam - brak napisu :/ ahh no to dalej w kropce jestem.

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Czy te problemy mogą być spowodowane zmianą starych plików : \tools\smarty\compile - na nawe?

Bo kiedyś po usunięciu ich podobny problem się pojawił dawniej - ponowne wgranie ich pomogło, jednak w tym wypadku chyba to nie pomoże...

Udostępnij tego posta


Odnośnik do posta
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się

Komentowanie zawartości tej strony możliwe jest po zalogowaniuZaloguj się • Przeglądający

  Brak zarejestrowanych użytkowników, przeglądających tę stronę.

 • Aktywni użytkownicy

  Nikt jeszcze nie otrzymał reputacji w tym tygodniu.

 • Statystyki forum

  • Tematów
   7 778
  • Postów
   37 069
×