Skocz do zawartości

basman.pl

Members
 • Zawartość

  22
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

O basman.pl

 • Tytuł
  Użytkownik

Contact Methods

 • Website URL
  http://basman.pl

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Wersja PrestaShop

 • PrestaShop
  1.6
 1. Powiązane produkty mają dopisane w nazwie "1"

  Ok, ogarnięty temat
 2. Witam, Mam kłopot w powiązanych produktach, wszystkie mają w nazwach dopisane "1" W którym pliku jest zakodowane generowanie nazw tych produktów ? Próbowałem w pliku product.tpl , podejrzewam, że to błąd w kodzie, gdzie pomyłkowo dopisano 1. Np. wyświetlane produkty w tej samej kategorii mają nazwy w porządku. Pozdr.
 3. Nie potrafię niestety zlokalizować, to raczej w adminie nie moduł 'Blok info o użytkowniku' bo jego wyłączenie nie powoduje nic.
 4. http://basman.pl/ - chodzi o górną część strony 'zaloguj się'
 5. if (!defined('_PS_VERSION_')) exit; class BlockUserInfo extends Module { public function __construct() { $this->name = 'blockuserinfo'; $this->tab = 'front_office_features'; $this->version = '0.3.1'; $this->author = 'PrestaShop'; $this->need_instance = 0; parent::__construct(); $this->displayName = $this->l('User info block'); $this->description = $this->l('Adds a block that displays information about the customer.'); $this->ps_versions_compliancy = array('min' => '1.6', 'max' => _PS_VERSION_); } public function install() { return (parent::install() && $this->registerHook('displayTop') && $this->registerHook('displayNav') && $this->registerHook('displayHeader')); } /** * Returns module content for header * * @param array $params Parameters * @return string Content */ public function hookDisplayTop($params) { if (!$this->active) return; $this->smarty->assign(array( 'cart' => $this->context->cart, 'cart_qties' => $this->context->cart->nbProducts(), 'logged' => $this->context->customer->isLogged(), 'customerName' => ($this->context->customer->logged ? $this->context->customer->firstname.' '.$this->context->customer->lastname : false), 'firstName' => ($this->context->customer->logged ? $this->context->customer->firstname : false), 'lastName' => ($this->context->customer->logged ? $this->context->customer->lastname : false), 'order_process' => Configuration::get('PS_ORDER_PROCESS_TYPE') ? 'order-opc' : 'order' )); return $this->display(__FILE__, 'blockuserinfo.tpl'); } public function hookDisplayHeader($params) { $this->context->controller->addCSS(($this->_path).'blockuserinfo.css', 'all'); } public function hookDisplayNav($params) { return $this->display(__FILE__, 'nav.tpl'); } }
 6. Witam, Czy można wyłączyć korzystanie z pamięci podręcznej dla jednego tylko modułu ? Mam problem z funkcjonowaniem modułu zaloguj/wyloguj w górnej części strony (chyba blockuserinfo) , kiedy w sklepie włączone jest korzystanie z pamięci podręcznej po założeniu konta i zalogowaniu wyświetlane jest imię i nazwisko pierwszego utworzonego konta klienta tzn. jeśli ktokolwiek założy konto i się zaloguje będzie w górnej części strony widział "Cześć Łukasz Wójcik , Wyloguj się" Pozdrawiam
 7. Szukam (ew. zlecę) - blok reklamowy wyświetlający produkty, jeden, kilka lub w sliderze, na stronie głównej lub lewa kolumna. Blok spersonalizowany, tak aby działał na podstawie odwiedzanych przez klienta kategorii, produktów i na tej podstawie dobierał produkty wyświetlane w reklamach. p.s. jeśli macie inne moduły, propozycje dotyczące personalizowanego marketingu (maile automatyczne itp.) będę wdzięczny za linki. Dzięki i pozdrawiam !
 8. Wyszukiwarka Ajax wyświetla ceny netto

  Jeszcze trochę kodów z modułu blocksearch blocksearch.php <?php /* * 2007-2015 PrestaShop * * NOTICE OF LICENSE * * This source file is subject to the Academic Free License (AFL 3.0) * that is bundled with this package in the file LICENSE.txt. * It is also available through the world-wide-web at this URL: * http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php * If you did not receive a copy of the license and are unable to * obtain it through the world-wide-web, please send an email * to license@prestashop.com so we can send you a copy immediately. * * DISCLAIMER * * Do not edit or add to this file if you wish to upgrade PrestaShop to newer * versions in the future. If you wish to customize PrestaShop for your * needs please refer to http://www.prestashop.com for more information. * * @author PrestaShop SA <contact@prestashop.com> * @copyright 2007-2015 PrestaShop SA * @license http://opensource.org/licenses/afl-3.0.php Academic Free License (AFL 3.0) * International Registered Trademark & Property of PrestaShop SA */ if (!defined('_PS_VERSION_')) exit; class BlockSearch extends Module { public function __construct() { $this->name = 'blocksearch'; $this->tab = 'search_filter'; $this->version = '1.7.0'; $this->author = 'PrestaShop'; $this->need_instance = 0; parent::__construct(); $this->displayName = $this->l('Quick search block'); $this->description = $this->l('Adds a quick search field to your website.'); $this->ps_versions_compliancy = array('min' => '1.6', 'max' => _PS_VERSION_); } public function install() { if (!parent::install() || !$this->registerHook('top') || !$this->registerHook('header') || !$this->registerHook('displayMobileTopSiteMap') || !$this->registerHook('displaySearch')) return false; return true; } public function hookdisplayMobileTopSiteMap($params) { $this->smarty->assign(array('hook_mobile' => true, 'instantsearch' => false)); $params['hook_mobile'] = true; return $this->hookTop($params); } /* public function hookDisplayMobileHeader($params) { if (Configuration::get('PS_SEARCH_AJAX')) $this->context->controller->addJqueryPlugin('autocomplete'); $this->context->controller->addCSS(_THEME_CSS_DIR_.'product_list.css'); } */ public function hookHeader($params) { $this->context->controller->addCSS(($this->_path).'blocksearch.css', 'all'); if (Configuration::get('PS_SEARCH_AJAX')) $this->context->controller->addJqueryPlugin('autocomplete'); if (Configuration::get('PS_INSTANT_SEARCH')) $this->context->controller->addCSS(_THEME_CSS_DIR_.'product_list.css'); if (Configuration::get('PS_SEARCH_AJAX') || Configuration::get('PS_INSTANT_SEARCH')) { Media::addJsDef(array('search_url' => $this->context->link->getPageLink('search', Tools::usingSecureMode()))); $this->context->controller->addJS(($this->_path).'blocksearch.js'); } } public function hookLeftColumn($params) { return $this->hookRightColumn($params); } public function hookRightColumn($params) { if (Tools::getValue('search_query') || !$this->isCached('blocksearch.tpl', $this->getCacheId())) { $this->calculHookCommon($params); $this->smarty->assign(array( 'blocksearch_type' => 'block', 'search_query' => (string)Tools::getValue('search_query') ) ); } Media::addJsDef(array('blocksearch_type' => 'block')); return $this->display(__FILE__, 'blocksearch.tpl', Tools::getValue('search_query') ? null : $this->getCacheId()); } public function hookTop($params) { $key = $this->getCacheId('blocksearch-top'.((!isset($params['hook_mobile']) || !$params['hook_mobile']) ? '' : '-hook_mobile')); if (Tools::getValue('search_query') || !$this->isCached('blocksearch-top.tpl', $key)) { $this->calculHookCommon($params); $this->smarty->assign(array( 'blocksearch_type' => 'top', 'search_query' => (string)Tools::getValue('search_query') ) ); } Media::addJsDef(array('blocksearch_type' => 'top')); return $this->display(__FILE__, 'blocksearch-top.tpl', Tools::getValue('search_query') ? null : $key); } public function hookDisplayNav($params) { return $this->hookTop($params); } public function hookDisplaySearch($params) { return $this->hookRightColumn($params); } private function calculHookCommon($params) { $this->smarty->assign(array( 'ENT_QUOTES' => ENT_QUOTES, 'search_ssl' => Tools::usingSecureMode(), 'ajaxsearch' => Configuration::get('PS_SEARCH_AJAX'), 'instantsearch' => Configuration::get('PS_INSTANT_SEARCH'), 'self' => dirname(__FILE__), )); return true; } } blocksearch.tpl <!-- Block search module --> <div id="search_block_left" class="block exclusive"> <h4 class="title_block">{l s='Search' mod='blocksearch'}</h4> <form method="get" action="{$link->getPageLink('search', true)|escape:'html'}" id="searchbox"> <p class="block_content"> <label for="search_query_block">{l s='Search products:' mod='blocksearch'}</label> <input type="hidden" name="controller" value="search" /> <input type="hidden" name="orderby" value="position" /> <input type="hidden" name="orderway" value="desc" /> <input class="search_query" type="text" id="search_query_block" name="search_query" value="{$search_query|escape:'html':'UTF-8'|stripslashes}" /> <input type="submit" id="search_button" class="button_mini" value="{l s='Go' mod='blocksearch'}" /> </p> </form> </div> {include file="$self/blocksearch-instantsearch.tpl"} <!-- /Block search module --> blocksearch-instantsearch.tpl {if $ajaxsearch} <script type="text/javascript"> // <![CDATA[ $('document').ready(function() { var $input = $("#search_query_{$blocksearch_type}"); $input.autocomplete( '{if $search_ssl == 1}{$link->getPageLink('search', true)|addslashes}{else}{$link->getPageLink('search')|addslashes}{/if}', { minChars: 3, max: 10, width: 500, selectFirst: false, scroll: false, dataType: "json", formatItem: function(data, i, max, value, term) { return value; }, parse: function(data) { var mytab = []; for (var i = 0; i < data.length; i++) mytab[mytab.length] = { data: data[i], value: data[i].cname + ' > ' + data[i].pname }; return mytab; }, extraParams: { ajaxSearch: 1, id_lang: {$cookie->id_lang} } }) .result(function(event, data, formatted) { $input.val(data.pname); document.location.href = data.product_link; }); }); // ]]> </script> {/if} {if $instantsearch} <script type="text/javascript"> // <![CDATA[ function tryToCloseInstantSearch() { var $oldCenterColumn = $('#old_center_column'); if ($oldCenterColumn.length > 0) { $('#center_column').remove(); $oldCenterColumn.attr('id', 'center_column').show(); return false; } } instantSearchQueries = []; function stopInstantSearchQueries() { for(var i=0; i<instantSearchQueries.length; i++) { instantSearchQueries[i].abort(); } instantSearchQueries = []; } $('document').ready(function() { var $input = $("#search_query_{$blocksearch_type}"); $input.on('keyup', function() { if ($(this).val().length > 4) { stopInstantSearchQueries(); instantSearchQuery = $.ajax({ url: '{if $search_ssl == 1}{$link->getPageLink('search', true)|addslashes}{else}{$link->getPageLink('search')|addslashes}{/if}', data: { instantSearch: 1, id_lang: {$cookie->id_lang}, q: $(this).val() }, dataType: 'html', type: 'POST', headers: { "cache-control": "no-cache" }, async: true, cache: false, success: function(data){ if($input.val().length > 0) { tryToCloseInstantSearch(); $('#center_column').attr('id', 'old_center_column'); $('#old_center_column').after('<div id="center_column" class="' + $('#old_center_column').attr('class') + '">'+data+'</div>').hide(); // Button override ajaxCart.overrideButtonsInThePage(); $("#instant_search_results a.close").on('click', function() { $input.val(''); return tryToCloseInstantSearch(); }); return false; } else tryToCloseInstantSearch(); } }); instantSearchQueries.push(instantSearchQuery); } else tryToCloseInstantSearch(); }); }); // ]]> </script> {/if}
 9. Wyszukiwarka Ajax wyświetla ceny netto

  Udało mi się wywalić znacznik $ , kod z pliku blocksearch.js , jednak nie jestem w stanie zmienić cen na brutto, poniżej fragment kodu if (typeof ajaxsearch != 'undefined' && ajaxsearch && typeof blocksearch_type !== 'undefined' && blocksearch_type) $("#search_query_" + blocksearch_type).autocomplete( search_url, { minChars: 3, max: 15, width: (width_ac_results > 0 ? width_ac_results : 500), selectFirst: false, scroll: true, dataType: "json", formatItem: function(data, i, max, value, term) { if(data.image!=null) return "<img src=\"" + baseDir + "img/p/" + data.image.split('').join('/')+"/" + data.image + "-small_default.jpg\" alt=\"" + data.pname + "\" />" + "<div class='right-search'>" + value + "</div>"; else return value;}, parse: function(data) { var mytab = new Array(); for (var i = 0; i < data.length; i++) mytab[mytab.length] = { data: data[i], value: '<h5>' + data[i].pname + '</h5>' + ' <span class="price"> ' + Number(data[i].pprice).toFixed(2) + '</span>'}; // data[i].cname + ' > ' + return mytab; }, extraParams: { ajaxSearch: 1, id_lang: id_lang } } ) .result(function(event, data, formatted) { $('#search_query_' + blocksearch_type).val(data.pname); document.location.href = data.product_link; }); });
 10. Wyszukiwarka Ajax wyświetla ceny netto

  proszę - http://basman.pl/
 11. Witam, Mam kłopot z wyszukiwaniem Ajax z podpowiedziami produktów, produkty są wyświetlane w cenach netto oraz ze znacznikiem $ zamiast zł, waluty w sklepie są poustawiane prawidłowo, ponieważ po wciśnięciu enter wyniki wyszukiwania są już w prawidłowych cenach i walucie oraz dodaniu do koszyka, na stronie produktu tak samo. Z czego może wynikać problem ? Pozdrawiam
 12. znaczy w lewej kolumnie blok może się wyświetlać ale chcę aby produkty były na całą szerokość strony a blok wyświetlał się poziomo nad produktami
 13. Chodzi o ustawienie 'domyślna lewa kolumna' w ustawieniach szablonu ? Mam to zaznaczone.
 14. Witam, Mam następujący kłopot z filtrami nawigacyjnymi w kategoriach, w tej chwili testowo w dwóch produktach są dodane cechy, blok filtrowania po tych cechach nie wyświetla się kategorii. Chciałbym aby wyświetlał się w kategorii jako poziomy blok nad wyborem sortowania na całej szerokości strony. Proszę o pomoc jak to zrobić ? http://basman.pl/gitary-3 Pozdrawiam
×